آشنایی با گربه تونکینِس Tonkinese

2017-02-09T02:51:23+04:30

تونکینِس اصالتا به کانادا بر می گردد و در اوایل دههء ۱۹۶۰ از جفتگیری بین گربهء سیامی و یک نژاد از گربهء برمن ایجاد شد . گفته میشه که بهترین ویژگی های هر دو نژاد برمن و سیامی در این گربه موجوداند . تاریخچه: تونکینس حاصل آمیزش نژاد سیامی (Siamese) و گربه برمه ای (Burmese) [...]