ترانيل سيپرومين Tranylcypromine

2017-04-24T03:50:00+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Tranylcypromine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان بيماري [...]