دارو تريامسينولون موضعی Triamcinolone Topical

2017-05-11T19:26:22+04:30

اطلاعات دارو تريامسينولون موضعی  Triamcinolone Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تريامسينولون موضعی Triamcinolone Topical گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی جابربن حیان داروسازی رها داروسازی عماد درمان پارس داروسازی بهوزان             [...]