دارو تریامتون اچ Triamterene-H

2017-05-05T01:06:22+04:30

اطلاعات دارو تریامتون اچ  Triamterene-H در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تریامتون اچ Triamterene-H گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو            موارد مصرف اين تركيب دارويي [...]