تریفلوپرازین Trifluoperazine

2017-04-27T12:13:51+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Trifluoperazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مرهم دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیمیدارو            موارد مصرف اين دارو در درمان اختلالات پسيكوتيك مصرف مي‌شود.      مکانیسم [...]