تريپل سولفا Triple Sulfa

2017-04-23T14:32:26+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Triple Sulfa گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی بهوزان داروسازی تهران شیمی داروسازی عماد درمان [...]