دارو تریپتورلین Triptorelin

2017-05-11T18:50:56+04:30

اطلاعات دارو تریپتورلین Triptorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تریپتورلین Triptorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRING داروسازی بازرگانی پویش دارو داروسازی واریان دارو پژوه داروسازی ویتان فارمد IPSEN         [...]