دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic

2017-05-27T18:45:53+04:30

اطلاعات دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تروپيكاميد چشمی Tropicamide-Ophthalmic گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو             [...]