دارو توبرکولین Tuberculins

2017-05-22T21:48:07+04:30

اطلاعات دارو توبرکولین Tuberculins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توبرکولین Tuberculins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف در آزمایش مانتو برای تشخیص عفونت سل مصرف [...]