واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines

2017-05-22T21:44:16+04:30

اطلاعات دارو واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف براي ايجاد ايمني فعال برعليه [...]