دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex

2017-05-11T20:49:25+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی امین داروسازی بهسا [...]