واریکونازول Voriconazole

2017-04-25T12:56:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Voriconazole گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER Polpharma              موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان آسپرژیلوس مهاجم - درمان کاندیدازیس مری - درمان کاندیدیازیس خونی در بیماران غیر نوتروپنیک - درمان کاندیدای منتشر [...]