زفیرلوکاست Zafirlukast

2017-04-28T14:44:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zafirlukast گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA                موارد مصرف زفیرلوکاست یک آنتاگونیست انتخابی برای گیرنده 4D لوکوترین است گیرنده ای که تحریک آن [...]