زالسیتابین Zalcitabine

2017-04-27T13:43:38+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Zalcitabine گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف فعالیت ضد ویروسی: زالسیتابین در درون سلول طی مراحلی به تری فسفات تبدیل می شود. که این تری فسفات از طریق مهار رقابتی ریورس ترانس پپتیداز باعث مهار [...]