دارو زینک اکسید Zinc Oxide

2017-05-11T19:17:09+04:30

اطلاعات دارو زینک اکسید  Zinc Oxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو زینک اکسید Zinc Oxide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیش مدیفارم         [...]