دارو زنیک سولفات Zinc supplement

2017-05-11T21:19:49+04:30

اطلاعات دارو زنیک سولفات Zinc supplement در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو زنیک سولفات Zinc supplement گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   EuRho Vital TNT FORMULA داروسازی الحاوی       [...]