باسلام.
یکی از پستان های سگ ورم کرده سفت شده و کم کم داره بزرگ میشه ورمش حالت رگه رگه داره درد نداره نژاد تریر سن4ساله.
باتشکر.