سلام سگ من ۷ ماهشه فحل اولشه دامپزشکش گفته ک با تزریق یه سری امپول ها و قرص میتونه رحمشو اماده کنه برای باردار شدن وجفت خوردن میخواستم بدونم ک این امکان پذیره و سگ ازیت نمیشه اخه گفت ک چون داریم امپولو قرصو اینا بش میدیم دیگ ازیت نمیشه