ارتباط بين گربه و صاحبش ميتواند بسيار نزديك باشد و بسياري بر اين باورند كه گربه شان هر كلمه اي كه آنها به زبان مي آورند را ميفهمد.

اين مسئله ممكن است درست يا نادرست باشد، اما قطعا اين درست كه گربه شما كاملا در اين امر تواناست كه به شما اين اجازه را بدهد كه بدانيد او دقيقا چه ميخواهد.

برخي از رفتارهاي گربه و معاني آن:

۱- اين قضيه به خصوص در مورد غذا درست است، گربه با رفتن نزديك جايي كه ظرف غذايش را معمولا قرار ميدهيد به سادگي به شما اين اجازه را ميدهد كه بدانيد او گرسنه است. اگر اين كارش مورد توجه شما قرار نگرفت به زودي با نوعي ميو ميو

كردن توجه تان را جلب خواهد كرد.

۲- همچنين در مورد پنجه كشيدن روي در، ميتوان گفت كه ممكن است اين كار او نشانه ايست كه گربه اجازه بيرون رفتن ميخواهد يا ميخواهد كه داخل شود.

۳- گربه ي شما چند نوع ميو ميو كردن مختلف دارد كه هر كدام معني متفاوتي دارند.

– ميو ميو كردن كوتاه و تيز نوعي سلام است و بهتر است كه در اين مواقع او را نوازش كنيد.

– صداي طولاني تر معمولا نشانه اي از اين واقعيت است كه او چيزي ميخواهد. به عنوان مثال ممكن است اجازه اي براي بيرون رفتن يا غذا خواستن باشد و يا درخواست تميز كردن ظرف خاك باشد.
راه های فهمیدن چیزی های که گربه ميخواهد
تنها راهي كه شما ميتوانيد دريابيد كه او دقيقا چه ميخواهد اين است كه او را دنبال كنيد و ببينيد كه به كجا هدايتتان ميكند.

۴- گربه اي كه در اطراف شما غلت ميخورد در حال گفتن يك چيز به شما است، او ميخواهد بازي كند و نياز دارد كه شما هم به او ملحق شويد.

۵- بو كشيدنِ اطراف و روي ۲ پا ايستادن به اين معني است كه او نسبت به چيزي كنجكاو شده يا در جستجوي موشي است كه جايي پنهانش كرده و نميتواند آن را پيدا كند.

۶- اگر گربه شما سرحال نباشد، اغلب او را مي بينيد كه با بي حوصلگي دراز كشيده يا در گوشه اي نشسته است. در اين مورد اگر شما نمي توانيد علت اين رفتار را پيدا كنيد لازم است كه گربه شما بررسي و معاينه ي جسماني داشته باشد.

۷- يكي ديگر از شاخص هاي تشخيص رفتار، دم گربه است. دم راست و عمودي نشاندهنده ي خوشحالي است. دم پر تحرك كه از سمتي به سمت ديگر در حركت است به اين معني است كه شما گربه اي عصباني داريد و چيزي او را مضطرب و به هم ريخته است.

گربه ها باوري ذاتي دارند چيزي كه بارها ثابت شده است اين است كه تنها هدف نژاد انساني توجه داشتن به نيازهاي گربه هاست. اين امر از زماني كه مصريان گربه را به عنوان خدايان پرستش ميكردند درست است و هيچ چيز آن را پس از قرنها تغيير نداده است.