برقراری ارتباط در گربه ها مجموع ای پیچیده از زبان اشارات، اصوات و رایحه ها ست که انسان آن هارا درک نمی کند. این سیگنال ها راهنمای تعریف و تقویت موقعیت اجتماعی و برقراری رابطه ی بین گربه و گربه، گربه و انسان و گربه و سگ می باشد.

این ارتباط بی صدا می تواند یک حرکت ملایم و ظریف در دم گربه باشد. برداشت اشتباه از این اشارات ممکن است بلافاصله اوضاغ را وخیم ار کرده یا باعث بروز آسیب به شما یا حیوانات خانگی دیگرتان شود.

درواقع دم گربه برای کم کردن فاصله بین او و افراد مشارکت می کند. بالا بردن دم به صورت راست و مستقیم و هم عرض بدنش برای احترام و سلام گفتن است.

و در بچه گربه ها به معنی تعامل و استقبال است. هرچند بالا بودم همراه با تکان دادن دم در سگ معنایی خلاف این می دهد و در سگ و گربه هایی که باهم زندگی می کنند و زبان هم را نمی فهمند این حرکت ممکن است باعث ایجاد مجادله شود.

یک دم آرام در گربه پایین است و با قوصی ملایم به شکل U خمیده است. وقتی که رضایت و علاقه ی بیشتری پیدا می کند دمش بالاتر می رود.

همچنین وقتی احساس اطمینان کرده و بی پروا می شود، دمش را بالا نگه می دارد و وقتی انتهای باریک دم را تکان می دهد اشاره ای مبنی بر علاقه اش برای تعامل است، مثل تکان دادن انگشت به معنای” سلام”!

جنبیدن دم گربه

نشانه ها ی دیگر دم گربه تذکری به شما ست تا دور شوید و فاصله ی بینتان رعایت شود. دمی که می جنبد به شما می گوید:عقب نشینی کن! و هنگامی که یک بچه گربه با دمش محکم به زمین می کوبد، آماده ی حمله کردن است.

به طور معمول بعضی انگیزه های ی تکان دادن دم در گربه، هیجان، ترس و حمله است، اما ممکن است اگر شما سگی داشته باشید، این تکان دادن را اشتباه برداشت کرده و اشتباهن به گربه نزدیک شود.

برعکس گربه ها، تکان دادن دم در سگ به معنای پذیرش دوستی واجازه دادن برای نزدیک شدن به اوست.

حرکت سریع دم به جلو و عقب، معمولن نشان دهنده ی نا امیدی یا درصد بالای شور وهیجان است.

سیخ شدن موی دم به معنای اوج پرخاشگری است و در این مرحله بهتر است مواظب باشید یا عقب نشینی کنید. چنانچه این حرکت نادیده گرفته شود، گربه در این حالت دم را خشمگینانه تر تکان داده و در نهایت حمله خواهد کرد.

همه چیزی در مورد دم گربه
سیخ شدن موی دم گربه

به شدت تغییرات موی بچه گربه ها را زیرنظر بگیرید. سیخ شدن موی بدن نشانه ی هیجان فراوان و انگیزه ی بالاست.

سیخ شدن دم به او انگیزه می دهد پس یا عقب نشینی کنید یا مراقب حمله ی او باشید.

اما اگر شکل دم در حالی که مویش سیخ شده به صورتU باشد برعکس حمله به معنای ترس و مراقب بودن است و اگر به سمتش بروید و وادار به عقب نشینی کنید روی نوک پنجه هایش خود را به عقب هل خواهد داد.

پنهان کردن دم بین پاها نهایتن نشانه ی ترس است.اما اگر در گوشه ای گرفتار باشد دیگر به این معنا نیست که گربه نمی تواند از چنگ و دندانش استفاده کند.

همچنین معمولن ممکن است شما صدای غرغر و خرخرو دیگر اصوات را از او بشنوید و یا گربه وحشت زده گوشهایش را به عقب برگردانده و به بدنش قوز داده باشد.

یا ممکن است به پشت بخوابد، اما نه برای تسلیم شدن بلکه به خاطر استفاده ی از همه ی چنگال هایش برای دفاع کردن.

ممکن است صاحب گربه یا سگی که با او بازی می کند باز هم این حرکت را اشتباهن به معنای تسلیم برداشت کند. گربه ها تسلیم نمی شوند!

اهمیت برقراری ارتباط با گربه

بسیار مهم که صاحب گربه زبان دمش را تشخیص دهد چون تمام مشکلات رفتاری به وسیله ی دم گربه قابل شناسایی است.

گربه ها به ما می گویند که چه احساسی دارند و چه می خواهند ،آن ها فکر می کنند انسان ها احمقند و درکشان نمی کنند.

اگر در خانه جدای از یک گربه، سگ و گربه ی دیگری دارید، باید به جای یک مترجم بین آن ها عمل کنید.

برای آنکه گربه ها و سگ ها زبان هم را بفهمند، لازم است شما زبان گربه و سگ را بشناسید. شناخت زبان های حیوانات خانگی، مانع از بروز مشکلات برای آن ها خواهد شد.