گربه ها از شگفت انگیز ترین حیوانات زمینند. آنها بسیار باهوشند. همچنین بسیار لجباز می باشند. اما این به آن معنا نیست که نمی توانند آموزش ببینند.

با کمی صبر و علاقه از جانب شما، گربه تان می تواند خیلی خوب دستورات شما را اجرا کند.

مراحل:

جلسه ی اول چند ساعت قبل از غذا خوردن اوست. او باید کمی گرسنه باشد. لطفا در حد مرگ او را گرسنه نگاه ندارید!

غذای مورد علاقه اش را در دست بگیرید.

حالا گربه عکس العمل خود را نشان می دهد. به او اجازه دهید غذا را بو کند.

دستی را که در آن غذاست مقابل چشم او بگیرید، بگذارید آن را تنها بادستش لمس کند. دستتان را نیمه بسته نگه دارید که غذا محفوظ بماند. و تنها ارتفاع لازم تا حدودی بالای چشم گربه است.

همزمان از کلمه ای استفاده کنید. مثلا بگویید: دست بده! به صورتی غریزی، گربه در جستجوی غذا، پنجه اش را به دست شما خواهد زد.

سپس عنوان پاداش غذا را داده و به او بگویید: گربه ی خوب!

این کار را سه الی چهار بار تکرار کنید.

در وعده ی غذایی بعد یا روز دیگر، این کار را تکرار کنید، تا دستورات از یاد گربه نروند.

پاداش را هرگز فراموش نکنید.

آموزش دست دادن به گربه

نکته:

به عنوان پاداش تنها مقدار کمی از غذا را در اختیارش بگذارید، تازمانی که فرمان را کامل یاد بگیرد.

گربه تحمل کمی دارد، بنابراین در هرجلسه بیش از۴-۵ بار این کار را تکرار نکنید.

صبور باشید. ممکن است چند روز طول بکشد تا گربه این کار را بیاموزد.

گربه ها موجودات مستقلی اند، بنابراین ممکن است که به نظر برسد از انجام این کار صرف نظر می کنند و خود به دنبال غذا می گردند. گربه های جوان امکان آموزش بیشتری دارند.

اغلب گربه ها علاقه به تعقیب نور لیزر دارند. بنابراین می توانید از این راه به آنها آموزش دهید.

هشدارها:

از اجبار گربه به یادگیری اجتناب کنید. اگر علاقه نشان نمی دهد، روز دیگری این کار را تکرار کنید.

آموزش دادن تا حدودی گربه را عصبی می کند. قبل از آن بررسی کنید که آن روز حوصله ی این کار را داشته باشد.

گربه ممکن است برای به دست آوردن غذا با استفاده از پنجه شما را چنگ بزند. قبل از انجام آموزش یادتان باشد که ناخن های او را کوتاه کنید.

هرگز حیوانات را برای کند بودن در آموزش مجازات نمی کنند. گربه نیز شما را برای ندادن غذا به او، مجازات نمی کند. او به صورت غریزی به دنبال غذا می گردد.

از هرگونه برخورد، اسپری آب، و…با گربه پرهیز کنید.برای تربیت کردن تنها دو مطلب وجود دارد.آموزش و پاداش. چیزی به نام مجازات را حذف کنید!

در صورت استفاده از نور لیزر، مراقب باشید که نور را به چشم هایش نتابانید.