خرگوشها از شيرين ترين حيوانات خانگي هستند و اگر اين شانس را به آنها بدهيد كه با آنها بازي كنيد همبازي فوق العاده اي براتان خواهند بود .

۱- خرگوشتان را درك كنيد،بفهميد او به چه چيزي علاقه دارد .اينكار را با قرار دادن اشياء تصادفي در دسترسش متوجه ميشويد مثلا روزنامه،قوطي ،توپ و….

۲- شيء مورد علاه اش را براي بازي به او نزديك كنيد ،آرام به نوك بيني اش بزنيد و بكشيد او تلاش ميكند از شما بگيردش خود را به شما ميزند و…شانس گرفتن اسباب بازيرا به او بدهيد و دوباره شروع كنيد

۳- بازي خرگوش كجاست ؟يك حوله كوچك و سبك برداريد و روي او بياندازيد اسمش را صدا بزنيد

مثلا:باني كجاست ؟و حوله را برداريد و او را ببوسيد اينكار را تكرار كنيد او با اشتياق بالا و پايين ميپرو و ممكن است دستهايتان را گاز هاي كوچك بگيرد كه يعني به بازي ادامه بده .ح.له را بالاي سرش تكان دهيد او بلند ميشود و با ان بازي ميكند .

۴-خرگوشتان را به پياده روي ببريد اگر او بسيار از مهار شدن و قلاده ناراحت ميشود او را به پاركي ببريد كه باقچه هاي كوچك محصور دارد كه بتواند بدون قلاده و بدور از خطر جست و خيز و بازي كند .

توجه داشته باشيد ممكن است خرگوشتان بعضي روزها بدخلق باشد و حوصله بازي ندارد لذا هرگز او را مجبور نكنيد .
مزایا و معایب بازی کردن با خرگوش
هشدارها:

هرگز براي بازي به طرف خرگوش چيزي پرت نكنيد يا خرگوش را به هوا نياندازيد آنها خيلي زور ميترسند وفقط كمي ترسيدن و يك پرش محكم براي شكستن پشت اين كوچولو كافي است .

مطمئن باشيد در منطقه اي او را به گردش ميبريد كه علف سمي ندارد

هرگز گوشهايش را نكشيد و زماني كه خشمگين است به زير چانه و زير شكمش دست نزنيد

بعد از بازي به خرگوشتان آب بدهيد