مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک

این مجموعه شامل کتاب های طب داخلی دام کوچک می باشد  که به صورت بخش های زیر تقسیم بندی می شوند.

بخش های مجموعه شامل کتاب هایی در رابطه قلب، دندان، پوست، چشم، داخلی، اعصاب،دستگاه گوارش، رفتار شناسی، انکولوژی در دام کوچک می باشد.

این مجموعه به شکلی آماده شده که بدون نیاز به برنامه خاصی و به راحتی در تمامی سیستم عامل ها تبلت ها و گوشی های موبایل قابل اجرار می باشد.

تعداد لوح فشرده: 2 دی وی دی

سیستم مورد نیاز : اپل، ویندوز، لینوکس، اندروید، ای او اس 

قابلیت پرینت: دارد

قیمت: 29 هزار تومان 

هزینه ارسال: رایگان برای خرید آنلاین

فروشگاه دامپزشکان دارای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره از وزارت صنعت و معدن می باشد.

[su_button url=”https://shop.dampezeshkan.com/-/1041-small-animals.html” background=”#ef2d56″ size=”4″]خرید مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک- کلیک کنید.[/su_button]

 

مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک

مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک

لیست های مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک

SMALL ANIMALS
==============

SMALL ANIMALS BEHAVIOR
======================

Animal Behavior for Shelter Veterinarians and Staff
Behaviour Problems in Small Animals, Practical Advice for the Veterinary Team
Canine and Feline Behavior and Training 2010
Canine and Feline Behavior and Training, A Complete Guide to Understanding our Two Best Friends
Canine and feline behavior for veterinary technicians and nurses 2015
Canine and Feline Behavior
Canine Behavior, Insights and Answers, 2nd Edition
Dog Behaviour, Evolution, and Cognition
Dog Breeding, Whelping and Puppy Care
Dog Grooming For Dummies
Dog Training For Dummies, 3rd Edition
Dog Tricks & Agility For Dummies, 2nd Edition
Dogs – Biology, Behavior, and Health Disorders
Dogs All-In-One for Dummies
Domestic Dog Cognition and Behavior
Free-ranging Cats – Behavior, Ecology, Management
Practical Canine Behaviour For Veterinary Nurses and Technicians
Rabbit Behaviour, Health and Care
Stress and Pheromonatherapy in Small Animal Clinical Behaviour
The Cat Behavior Answer Book
The Cat Behavior Answer Book
the dog behavior answer book 2006
The Dog Behavior Answer Book
The Dog Behavior Answer Book
The Domestic Cat, The Biology of its Behaviour, 3rd Edition

SMALL ANIMALS CARDIOLOGY
========================

Atlas of Electrocardiography
BSAVA Manual of Canine and Feline Cardiorespiratory Medicine 2nd Edition 2010
Cardiovascular Disease in Small Animal Medicine
Clinical Echocardiography of the Dog and Cat
Feline Cardiology 2011
Feline Cardiology
Feline Cardiology
Manual of Canine and Feline Cardiology, 5th Edition
Rapid Review of ECG Interpretation in Small Animal Practice
Small Animal Cardiopulmonary Medicine 2012

SMALL ANIMALS DENTISTRY
=======================

Dentistry in Rabbits and Rodents
Everyday Dentistry for the Cat and Dog 2002
Feline Dentistry – Oral Assessment, Treatment, and Preventative Care
Hand book of Small Animal Dental and Maxillofacial Disease 2010
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Dentistry 2008
Small Animal Dental Equipment, Materials and Techniques – A Primer
Small Animal Dental Procedures for Veterinary Technicians and Nurses 2013
Small Animal Dentistry 2007
Small Animall Dentistry A manual of techniques 2006
Veterinary Dentistry for the General Practitioner 2013
Veterinary Dentistry, A Team Approach 2013

SMALL ANIMALS DERMATOLOGY
=========================

A Color Handbook of Skin Diseases of the Dog and Cat, 2nd Edition
A Practical Guide to Feline Dermatology
Canine and Feline Dermatology Drug Handbook 2012
Canine and Feline Skin Cytology
Dermatology for the Small Animal Practitioner
Manual of Skin Diseases of the Dog and Cat, 2nd Edition
Noteson Small Animal Dermatology 2010
Practical Veterinary Dermatopathology
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Dermatology 2008
Self-Assessment Colour Review Small Animal Dermatology vol 1 , 2011
Self-Assessment Colour Review Small Animal Dermatology vol 2 2014
Small Animal Dermatology 2011
Small Animal Dermatology Secrets
Small Animal Dermatology, A Color Atlas and Therapeutic Guide, 4th Edition
Veterinary Dentistry, 2nd Edition, Self-Assessment Color Review

SMALL ANIMALS EMERGENCY AND CRITICAL CARE
=========================================

Advanced Monitoring and Procedures for Small Animal Emergency and Critical Care 2012
Emergency and Critical care 2010
Emergency Procedures for the Small Animal Veterinarian, 3rd Edition
Feline Emergency and Critical Care Medicine
Life-Threatening Cardiac Emergencies for the Small Animal Practitioner
Manual of Small Animal Emergency and Critical Care Medicine, 2nd Edition
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Emergency Medicine 2011
Small Animal Emergency and Critical Care – Case Studies in Client Communication, Morbidity and Mortality
Small Animal Emergency and Critical Care Medicine 1edtion
Small Animal Emergency and Critical Care Medicine, 2nd
Small Animal Emergency and Critical Care Medicine
Veterinary Emergency and Critical Care Procedures 2012
Veterinary Technician’s Manual for Small Animal Emergency and Critical Care

SMALL ANIMALS GASTROENTEROLOGY
==============================

BSAVA Manual of Canine and Feline Gastroenterology 2005
Canine and Feline Gastroenterology 2013
Canine and Feline Gastroenterology
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Gastroenterology 2011
Small Animal Gastroenterology

SMALL ANIMALS INFECTIOUS DISEASES
=================================

Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat, 2nd Edition
Canine and Feline Infectious Diseases and Parasitology, 2nd Edition
Canine and Feline Infectious Diseases
Drug Therapy for Infectious Diseases of the Dog and Cat
Feline Infectious Diseases 2011
Infectious Diseases of the Dog and Cat – 4th Edition 2012

SMALL ANIMALS INTERNAL MEDICINE
===============================

August’s Consultations in Feline Internal Medicine, Volume 7
Canine Internal Medicine Secrets
Feline Internal Medicine Secrets
Feline Medicine 2005
Manual of Internal Fixation in Small Animals 2nd
Monitoring and Intervention for the Critically Ill Small Animal, The Rule of 20
small animal medicine internal medicine 5ed nelson 2014

SMALL ANIMALS NEUROLOGIC
========================

A Practical Guide to Canine and Feline Neurology
Fundamentals of Canine Neuroanatomy and Neurophysiology
Practical Guide to Canine and Feline Neurology, 3rd Edition
Saunders Solutions in Veterinary Practice – Small Animal Neurology 2010
Small Animal Neurological Emergencies

SMALL ANIMALS ONCOLOGY
======================

BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3rd edition 2011
Cancer Chemotherapy in Small Animal Practice 2011
Cancer Management in Small Animal Practice
Canine and Feline Geriatric Oncology, Honoring the Human-Animal Bond
Decision Making in Small Animal Oncology
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Oncology 2010
Small Animal Oncology, An Introduction
Withrow & MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology 2013

SMALL ANIMALS OPHTHALMOLOGY
===========================

Atlas of Feline Ophthalmology 2nd Edition 2012
Atlas of Feline Ophthalmology, 2nd Edition
BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology Second edition 2002
Clinical Atlas of Canine and Feline Ophthalmic Disease
Essentials of Veterinary Ophthalmology 2014
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Ophthalmology 2008
Saunders Solutions in Veterinary Practice, Small Animal Ophthalmology
Saunders Solutions in Veterinary Practice, Small Animal Ophthalmology
Small Animal Ophthalmology, 4th Edition
Small Animal Ophthalmology, What’s Your Diagnosis
Small Animal Ophthalmology

BSAVA
=====

BSAVA Guide To Procedures In Small Animal Practice 2010
BSAVA Guide to Procedures in Small Animal Practice, 2nd Edition
BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging 2009
BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology 4nd Edition 2012
BSAVA Manual of Canine and Feline Endoscopy and Endosurgery 2008
BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Disorders 2006
BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging 2006
BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology, 2nd edition 2007
BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, 2nd Edition
BSAVA Manual of Small Animal Fracture Repair and Management
BSAVA Small Animal Formulary 7th 2011
BSAVA Small Animal Formulary 8th 2014
BSAVA Small Animal Formulary 9th edition

Other SMALL ANIMALS
=============

100 Top Consultations in Small Animal General Practice
101 ESSENTIAL TIPS Cat Care
101 ESSENTIAL TIPS Dog Care
A-Z of Cat Health and First Aid, A Holistic Veterinary Guide for Owners, 2nd Edition
Acupuncture for Dogs and Cats
Atlas for the Diagnosis of Tumors in the Dog and Cat
Atlas of Ear Diseases of the Dog and Cat 2013
Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd Edition
Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats, 2nd Edition
Canine and Feline 6th
Canine and Feline Epilepsy Diagnosis and Management
Canine and Feline Nutrition, 3rd Edition
Canine and Feline
Canine Ergonomics, The Science of Working Dogs
Canine Medicine – Recent Topics and Advanced Research
Canine Olfaction Science and Law – Advances in Forensic Science, Medicine, Conservation, and Environmental Remediation
Canine Rehabilitation and Physical Therapy
Canine Sports Medicine and Rehabilitation
Chronic Pain in Small Animal Medicine
Clinical Endocrinology of Dogs and Cats- An Illustrated Text,Second edition
Clinical Immunology of the Dog and Cat
Clinical Procedures in Small Animal Veterinary Practice
Clinical Reasoning in Small Animal Practice
Clinical Signs in Small Animal Medicine
Clinical Small Animal Care. Promoting Patient Health Through Preventative Nursing 2012
Companion Animal Ethics (UFAW Animal Welfare) 1st Edition
Companion Animal Ethics
Complete Cat Care
Defending the Defenseless A Guide to Protecting and Advocating for Pets 2011
External Fixation in Small Animal Practice
Farm Animal Anesthesia – Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs
Feline Clinical Parasitology
Feline Geriatrics- How to Manage the Elderly Cat 2010
Feline Medicine – Review and Test, 1st Edition
Feline Orthopedics
Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice 2006
Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice
Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation
Handbook of Poisoning in Dogs and Cats
Home-Prepared Dog and Cat Diets, 2nd Edition
Laboratory Profiles of Small Animal Diseases
Laboratory Urinalysis and Hematology for the Small Animal Practitioner
Management of Pregnant and Neonatal Dogs, Cats, and Exotic Pets 2012
Management of Pregnant and Neonatal Dogs, Cats, and Exotic Pets
Manual of Diagnostic Cytology of the Dog and Cat
Manual of Trauma Management in the Dog and Cat
Molecular Imaging of Small Animals, Instrumentation and Applications
Multimodal Management of Canine Osteoarthritis 2010
Necropsy Guide for Dogs, Cats, and Small Mammals
Nephrology and Urology of Small Animals
Nursing the Feline Patient 2012
Nursing the Feline Patient
Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and, 2nd Edition
Nutritional Management of Hospitalized Small Animals
Pain Management in Small Animal Medicine
Pavlov’s Dogs and Schrödinger’s Cat, Scenes from the Living Laboratory
Physical Therapy and Massage for the Dog
Pocket Handbook of Small Animal Medicine 2012
Practical Physiotherapy for Small Animal Practice
Problem-Based Feline Medicine
Questions and Answers in Small Animal Anesthesia
Saunders Manual of Small animal Practice
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Exotic Pet Medicine 2010
small animal abdominal and metabolic disorders
Small Animal Bandaging Casting and Splinting Techniques 2011
Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods,5th Edition 2012
Small Animal Clinical Techniques, 2nd Edition
Small Animal Critical Care Medicine, 2nd Edition
Small Animal Cytologic Diagnosis
Small Animal Endoscopy, 3rd Edition
Small Animal Fluid Therapy, Acid-base and Electrolyte Disorders – A Color Handbook
Small Animal Fluid Therapy, Acid-base and Electrolyte Disorders 2013
Small Animal Medical Diagnosis
Small Animal Medical Diagnosis_nodrm 2009
Small Animal Medical Differential Diagnosis Second Edition 2014
Small Animal Nutrition
Small Animal Pathology for Veterinary Technicians
Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia
Small-Animal SPECT Imaging
Textbook of Canine and Feline Cardiology, Principles and Clinical Practice, 2nd Edition
The Cat Clinical Medicine and Management 2012
The Cat Clinical Medicine and Management
The Cat Owner’s Manual
The Dog Encyclopedia
The Feline Patient, 4th Edition
Understanding Your Dog For Dummies
Unusual pet care – vol1
Unusual pet care – vol2
Unusual pet care – vol3
Unusual pet care – vol4
Urinary Stones in Small Animal Medicine
Urological Disorders of the Dog and Cat – Investigation, Diagnosis, Treatment
Veterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds
Veterinary Medical Terminology Guide and Workbook
Veterinary Periodontology 2013
Veterinary Technician’s Daily Reference Guide Canine and Feline
Veterinary Technician’s Daily Reference Guide Canine and Feline, 2nd Edition

[su_button url=”https://shop.dampezeshkan.com/-/1041-small-animals.html” background=”#ef2d56″ size=”4″]خرید مجموعه کتاب های طب داخلی دام کوچک- کلیک کنید.[/su_button]