فعالیت ضد باکتریایی چندین ماکرولکول جدید، راه جدیدی جهت مبارزه با رشد روز‌افزون مقاومت های ضد باکتریایی پیش رو گذاشته است.

به گزارش بخش خبري سايت دامپزشکان به نقل از گروه بین‌الملل حکیم مهر، بر اساس تحقیق جدیدی که اخیرا در نشریه PLoS One به چاپ رسیده است، با توجه به ساختار غشای باکتری‌ها و توانمند‌سازی فعالیت آنتی بیوتیک های رایج، استفاده از دو ماکرومولکول جدید (Qn-prAP, QCybuAP)، روشی نوظهور را جهت درمان عفونت‌های باکتریایی مهم گرم منفی (ایکولای، اسینتوباکتر بائومانی، کلبسیلا پنومونی) به اثبات رسانده است.

بیوفیلم‌های باکتریایی عامل اصلی عفونت های برگشت‌پذیر هستند. باکتری‌های موجود در این بیوفیلم‌ها از جهت متابولیکی خاموش هستند و باعث بی اثر شدن قدرت اثر آنتی‌بیوتیک های معمولی در برابر عفونت های باکتری های گرم منفی می‌شوند.

علاوه بر آن، این باکتری‌های غیر فعال پس از اتمام درمان آنتی بیوتیکی دوباره فعال می شوند. استراژی جدید نیازمند درمان عفونت باکتریایی مزمن می‌باشد. یکی از راه حل‌های پیشنهادی ایجاد اختلال در غشای باکتری‌ها توسط ماکرومولکول‌ های کاتیونی و آب‌دوست می باشد. بر این اساس این ماکرومولکولها قادرند بیوفیلم‌ها را نابود سازند.

این تحقیق با استفاده از آزمایشات In Vitro و In Vivo جهت ارزیابی فعالیت این دو ماکرومولکول صورت پذیرفت. ضمنا ارزیابی عملکرد این مولکول ها همراه و بدون وجود آنتی بیوتیک‌ها نیز بررسی شد.

نتایج حاصله نشان داد که فعالیت این ماکرومولکول ها همراه با آنتی‌بیوتیک ها از هر جهت مناسب و دارای قدرت عمل بالا در درمان عفونت‌های مقاوم به درمان توسط باکتری های گرم منفی در انسان و دام می‌باشند.

منبع: American Veterinarian