کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy

Canine-and-Feline-Dementia-Molecular-Basis-Diagnostics-and-Therapy

Canine-and-Feline-Dementia-Molecular-Basis-Diagnostics-and-Therapy

این کتاب عمیقا بر اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و مولکولی مبتلایان به زوال عقل و جنین یا سندرم اختلال شناختی تمرکز دارد. هدف این است که یک نمای کلی از دانش فعلی در مورد زوال عقل و جنس خویش را ارائه دهیم.

تجارب پزشکان به طور مناسب با دانش موجود علمی در یک فرم قابل قبول قابل درک است. در سه فصل اول، تصاویر بالینی بیماری زوال عقل و جنین را توصیف می کنیم، در مورد علل پزشکی بیماری و تنوع فنوتیپی آن بحث می کنیم. در فصل چهارم سگ به عنوان یک مدل حیوان مناسب برای پیشرفت بیماری آلزایمر انسان معرفی شده است.

سپس ما بر روی نشانه های نوروپاتولوژیک زوال عقل و جنس خویش، نور می زدیم. برای اولین بار ما رویکردهای تشخیصی مدرن را بر اساس پیشرفت تکنولوژیکی نوروپروتومی روبرو می کنیم. آخرين و مهمترين نکته، ما در مورد رويکردهاي دارويي و غير دارويي کنوني براي درمان و عوامل خطر و محافظت کننده دمانس کلاسيک و کونيک صحبت ميکنيم. این کتاب به پزشکان، محققان، استادان دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل علوم اعصاب و پزشکی دامپزشکی می پردازد.

1)اولین جلد جامع به طور انحصاری بر روی موضوع سندرم اختلال شناختی در سگ ها و گربه ها تمرکز کرد
2)
در مورد روش های درمانی و تشخیصی پیشرفته از طریق پاتوفیزیولوژی مغز به روش های فعلی پروتئومیک مورد استفاده در این زمینه می پردازد.
3)
مطالعات موردی مرتبط با دانش علمی فعلی است.

 

The book deeply focuses on the epidemiology, diagnostics, therapy and molecular basis of canine and feline dementia or cognitive dysfunction syndrome. The aim is to provide a broad overview of the current knowledge on canine and feline dementia. Experiences of clinicians are appropriately linked with current scientific knowledge in a readily comprehensible form. In the first three chapters we describe the clinical pictures of canine and feline dementia, discuss the medical causes of the disease and its phenotypic variability. In the 4th chapter we introduce the dog as an appropriate animal model for human Alzheimer’s disease progression. Then we shed light on the neuropathological hallmarks of canine and feline dementia. For the first time we touch upon the modern diagnostic approaches based on the neuroproteomic technological progress. Last but not least, we address the current pharmacological and non-pharmacological approaches for therapy and risk and protective factors of feline and canine dementia. The book addresses clinicians, researchers, university teachers and graduate students in veterinary neurology and medicine.

First comprehensive volume focused exclusively on the topic of cognitive dysfunction syndrome in dogs and cats
Discusses state-of-the-art therapeutic and diagnostic approaches through the brain pathophysiology to current proteomic procedures used in this field
Case studies linked with current scientific knowledge

 

 

نوع فایل PDF
حجم فایل 2.6 مگابایت
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16618″][/ihc-hide-content]