نویسنده : Howard E. Evans, Alexander de Lahunta

Guide-to-the-Dissection-of-the-Dog-8th-Edition

Guide-to-the-Dissection-of-the-Dog-8th-Edition

نگاهی نزدیک به آناتومی سگ با تنها راهنمای کامل سگ دریافت کنید. با استفاده از توصیف های دقیق و بیش از 300 رنگ آمیزی آناتومیک رنگی با کیفیت بالا، راهنمای کالبد شکافی سگ، نسخه هشتم، شما را از طریقه چگونگی انجام روش دقیق  کالبدشکافی سگ در حالی که درک خود را از ساختار اساسی پستانداران و ویژگی های خاص سگ می کند، راهنمایی می کند. هر فصل راهنمایی های خود را در مورد تشریح یک بخش خاص بدن ارائه می دهد، به شما این امکان را می دهد که در هر ترتیبی که انتخاب کرده اید، به صورت جداگانه فعالیت را انجام دهید. سایر ویژگی های مفید عبارتند از: تاکید بر دانش و اصطلاحات آناتومیک از Nomina Anatomica Veterinaria؛ یک لیست جامع از تمام ارقام و جداول؛ و یک لیست گسترده از منابع برای تحقیق بیشتر. در کل، این کتابچه یک جنبه از نوع جنس انسانی منبع خوبی برای درک و بررسی آنچه شما در دوره ی انشعاب سال اول خود دارید یاد می گیرید.

1- تنها راهنمای سگ سانان  در دسترس، اطلاعاتی را که شما در دوره اجباری سال اول اجباری خود یاد می گیرید تقویت می کند.
2-
سازماندهی بخش بدن منظم که معمولا در مدارس دامپزشکی تدریس می شود، دنبال می شود و شما را قادر می سازد تا در هر ترتیب انجام دهید.
3-
بیش از 300 نقشه رنگی آناتومی رنگی با کیفیت بالا، هر روش گام به گام تشریح را هدایت می کند.
4-
رادیوگرافی، CAT اسکن و تصاویر MR در سراسر متن ظاهر می شوند که در آن برای کمک به ویژگی های آناتومی داخلی تجسم می کنند که تنها از طریق این روش های تشخیصی قابل تشخیص هستند.
5-
لیست کاملی از جداول و ارقام برای پیدا کردن تصاویر و اطلاعات کلیدی در یک نگاه.
6-
شرح مفصلی از ساختارهای آناتومیک.
7-
دستورالعمل های واضح و آسان ، این کار به شما در انجام روش های مناسب تشخیص کمک می کند.
8-
انتخاب یک کتاب دیجیتال همراه تصاویری با رزولوشن بالا  که به طور مستقیم با متن مرتبط هستند

 

Get an up-close look at canine anatomy with the only complete guide to the dissection of the dog. Utilizing detailed descriptions and more than 300 high-quality color anatomic drawings, Guide to the Dissection of the Dog, 8th Edition walks you through how to perform precise canine dissections while developing your understanding of basic mammalian structure and specific canine features. Each chapter offers self-contained guidance on the dissection of a specific body part, allowing you to perform dissections in whatever sequence your choose. Other helpful features include: an emphasis on the anatomical knowledge and terminology from the Nomina Anatomica Veterinaria; a comprehensive list of all figures and tables; and an extensive list of references for further research. In all, this one-of-a-kind canine dissection manual is the resource you need to better understand and review what you are learning in your first-year dissection course.

The only hands-on canine dissection guide available reinforces the information that you learn in your mandatory first-year dissection course.
Body part organization follows the order of dissection commonly taught in veterinary schools and enables you to perform dissections in any sequence.
More than 300 high-quality color anatomic drawings guide each step-by-step dissection procedure.
Radiographs, CAT scans and MR images appear throughout the text where relevant to help you visualize internal anatomic features that can only be revealed through these diagnostic methods.
Comprehensive list of tables and figures makes it easy to find key images and information at a glance.
Detailed descriptions of anatomical structures ensure the most thorough, precise canine dissections.
Clear and easy-to-follow instructions guide you in properly performing dissection techniques.
Option of a digital book on Pageburst offers high-resolution illustrations that are directly linked to the text

 

 

نوع فایل PDF
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16623″][/ihc-hide-content]