نویسندگان: W. Dunbar Gram, Rowan J. Milner, Remo Lobetti

Chronic-Disease-Management-for-Small-Animals

Chronic-Disease-Management-for-Small-Animals

راهنمایی عملی در مدیریت بیماری های مزمن در حیوانات کوچک
کتاب مدیریت بیماری های مزمن برای حیوانات کوچک یک منبع کامل برای مراقبت طولانی مدت و درمان بیماران سگ و گربه با شرایط نامطبوع فراهم می کند. ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت موفقیت آمیز اختلالات مزمن، این کتاب راهنمایی های تخصصی را برای رسیدگی به این بیماری ها و حیواناتی که به آنها آسیب واردشده است، ارائه می دهد.

کتاب مدیریت بیماری های مزمن برای حیوانات کوچکتوسط متخصصان برجسته در زمینه های مربوطه خود را رویکرد چند رشته ای به موضوع نوشته شده است، بخش های بیماری های مزمن در بسیاری از دسته ها، از جمله حرک، پوست، چشم پزشکی، پزشکی داخلی، و غیره میباشد.

این کتاب به معنای جایگزینی کتاب های درسی موجود نیست، اما به عنوان یک راهنمای عملی طراحی شده است که خواننده را در مورد بسیاری از گزینه های درمانی برای مدیریت بیماری مزمن آموزش می دهد.

 

بخش ها شامل:

1- تأثیر بیماری مزمن بر کیفیت زندگی بیمار و صاحب آن
2- بیماری های مزمن خاص، تشخیص، درمان، و کیفیت زندگی همراه نگرانی ها
3- نگهداری، مراقبت بیمارستانی و پایان زندگی، از جمله نیازهای صاحبان و حیوانات، کیفیت زندگی، حساسیت های فرهنگی، به طور طبیعی مرگ، مرگ و میر

مدیریت بیماری های مزمن برای حیوانات کوچک یک مرجع ضروری برای متخصصان تازه متخصص و مجرب است که از تصمیم پزشکان در زمینه تصمیم گیری و ارتباط با مشتری در مورد مراقبت بلند مدت پشتیبانی می کند. این یک کتاب ایده آل برای تمام متخصصان دام کوچک و دانشجویان دامپزشکی است.

 

Practical guidance on managing chronic illnesses in small animals
Chronic Disease Management for Small Animals provides a complete resource for the long-term care and therapy of canine and feline patients with incurable conditions. Offering practical strategies for successful management of chronic disorders, the book presents expert guidance on handling these ailments and the animals that they afflict.

Written by leading experts in their respective fields, Chronic Disease Management for Small Animals takes a multidisciplinary approach to the subject, covering chronic diseases across many categories, including mobility, dermatology, ophthalmology, internal medicine, and more. The book is not meant to replace existing textbooks, but is designed to be used as a practical guide that educates the reader about the many therapeutic options for chronic disease management. Coverage encompasses:

The impact that chronic disease has on the quality of life for both the patient and its owner
Specific chronic diseases, outlining diagnostics, therapeutics, and quality of life concerns
Hospice care and end of life, including client and pet needs, quality of life, cultural sensitivities, dying naturally, euthanasia, and death

Chronic Disease Management for Small Animals is an essential reference for recently qualified and seasoned practitioners alike, supporting clinicians in making decisions and communicating with clients regarding long-term care. It is an ideal book for all small animal practitioners and veterinary students

 

 

نوع فایل PDF
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16630″][/ihc-hide-content]