نویسندگان: Alice Villalobos, Laurie Kaplan

Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition

Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition

این کتاب یک رویکرد بالینی کامل را به شایع ترین نئوپلاسیس ها در سگ ها و گربه ها ارائه می دهد. ابزار مورد نیاز برای تشخیص و درمان سرطان در حیوانات خانگی پیر  و برای کمک به صاحبان که بهترین تصمیم را برای خود و حیوانات خود داشته باشند.
     “آنچه که اگر” رخ می دهد که اغلب در طول تعامل با صاحب حیوانات خانگی پیر درگیر با سرطان مطرح می شود  تا زمانی که یک حیوان خانگی باید در بیمارستان یا اسایشگاه حیوانات وارد شود، کمک می کند
     ویژگی های بسیار از تصاویر و مطالعات موردی واقعی برای نشان دادن مسائل روبرو شده توسط پزشکان و صاحبان برخورد با سگ های پیر و گربه که با سرطان درگیرند و مسائل مربوط به پایان زندگی
    این کتاب به طور کامل به روز شده و گسترش یافته به وسیله اطلاعات جدید و تجدید نظر شده، از جمله دانش جدید در مورد مراقبت های تسکین دهنده و تکنیک های مراقبت از خود و نحوه مراقبت از حیوانات در بیمارستان.

 

 

Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, Second Edition provides a complete clinical approach to the most common neoplasias in geriatric dogs and cats.

Provides the tools needed to diagnose and treat aging pets with cancer and to help clients make the best decisions for themselves and their animals

Addresses the “what-ifs” that often arise during interactions with clients of aging pets with cancer and helps to determine when a pet should enter the hospice phase

Features many vignettes and real-life case studies to demonstrate the issues faced by clinicians and owners dealing with older dogs and cats with cancer and end-of-life issues

Fully updated and expanded with new and revised information, including new knowledge on palliative and hospice care and self-care techniques for carers.

 

 

نوع فایل PDF
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16635″][/ihc-hide-content]