نویسندگان:‌Andy Shores, Brigitte A. Brisson

Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

این کتاب تکنیک های رایج در جراحی مغز و اعصاب مدرن ترین، راهنمایی دقیق در انجام تکنیک های جراحی مغز و اعصاب در سگ ها و گربه ها را ارائه می دهد، از علائم و آناتومی جراحی گرفته تا روش ها و مراقبت های پس از عمل شامل می شود.

این کتاب:
     ارائه مروری دقیق در مورد تکنیک های جراحی مغز و اعصاب، شامل مهارت هایی از سطح ابتدایی تا پیشرفته
     راهنمایی در مورد اینکه چرا، چه زمانی و چگونه انجام روال عصبی را مد نظر قرار می دهد
     شامل اطلاعات در مورد ارزیابی تشخیصی، برنامه ریزی جراحی و ابزار دقیق و همچنین توصیف گام به گام روش های خاص می باشد
     با کالج آمریکایی بنیاد جراحان دامپزشکی و کالج آمریکایی پزشکی داخلی دامپزشکی مشترک شده است
     وجود کلیپ های ویدئویی بر روی وب سایت همراه

 

Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery offers state-of-the-art, detailed guidance on performing neurosurgical techniques in dogs and cats, from indications and surgical anatomy to procedures and post-operative care.

Presents an up-to-date, detailed reference on veterinary neurosurgery techniques, covering skills ranging from basic to advanced

Provides guidance on why, when, and how to perform neurosurgical procedures

Includes information on diagnostic evaluation, surgical planning, and instrumentation as well as step-by-step descriptions of specific procedures

Copublished with the American College of Veterinary Surgeons Foundation and American College of Veterinary Internal Medicine

Offers video clips on a companion website

 

 

نوع فایل PDF
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16647″][/ihc-hide-content]