نحوه زدن کتتر درون عروقی به ورید سفالیک در سگ

کتتر زدن یکی از واجبات انجام کارهای درمانی در دامپزشکی می باشد به این صورت که برای انجام اقدامات درمانی ، جراحی نیاز هست تا دریچه ای به سمت بدن برای دادن داروهای داشته باشیم.

درخواست های زیادی درباره قرار دادن کلیپ آموزشی زدن کتتر شده بود که امروز در این کلیپ شما میتوانید از ان استفاده ببرید.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا اسم خود را وارد کنید.