نحوه زدن کتتر درون عروقی به وریدسفالیک در گربه

در این کلیپ آموزشی سعی بر این شد که نحوه زدن کتتر درون عروقی به وریدسفالیک در گربه به صورت آموزشی برای شما تهیه شود.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا اسم خود را وارد کنید.