در این کلیپ کوتاه سعی بر این شد معاینه بالینی گربه را به شما آموزش داده شود.

مدت زمان :00:7:26