پرکاری تیروئید یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز در گربه است گربه هایی که دارای پرکاری تیروئید علت آن بالاتر از سطح متوسط هورمون تیروئید تیروکسین و تیریدوتیروئید می باشد.پرکاری تیروئید از سیستم غدد درون ریز منشاء گرفته ، اما بر روی سیستمم های دیگر بدن تأثیر گذار است.

تیروئید در گربه

تیروئید در گربه

ازعلائم پرکاری تیروئید در گربه های بیمار دست دادن وزن ، افزایش اشتها و بیش فعالی است. وابسته به تیره گربه علایم پرکاری تیروئید کاهش وزن و افزایش اشتها ممکن استبه عنوان اولین نشانه های بیماری کمی اشتباه باشد.اگرچه گربه مبتلا به پرکاری تیروئید با خوردن غذا بیش از حد معمول به جاب افزایش وزن دچار کاهش وزن می شود..در مقایسه کم کاری تیروئید بسیارنادر تز از پرکاری تیروئید است که در آن گربه اشتها خود را از دست می دهد تا اینکه دچار بیش فعالی و داشتن افزایش اشتها شوند.
پرکاری تیروئید معمولا در گربه ها که میانسال یا مسن تر رخ می دهد. از دیگر علائم پرکاری تیروئید گربه ها افزایش تشنگی و تکرر ادرار است.که خود سبب افزایش جریان خون در کلیه ها شده که به پرکاری تیروئید در گربه ها برمیگردد. صاحب گربه باید از دیگر علائم پرکاری تیروئید از جمله استفراغ حتی اسهال مطلع باشد.

دامپزشک ممکن است نشانه های دیگری از پرکاری تیروئید در گربه ها از جمله افزایش ضربان قلب ، نارسایی احتقانی قلب ، آریتمی را دریابد. نارسایی احتقانی قلب خطرناک و بالقوه کشنده است. درصد بالایی از گربه ها با پرکاری تیروئید به بیماری های قلبی مبتلامی شوند. بسیاری از این موارد از بیماری قلبی را می توانند درمان شود ، اما برخی ازاین گربه ها تسلیم نارسایی احتقانی قلب می شوند.
تشخیص پرکاری تیروئید باانجام آزمایش خون برای اندازه گیری سطوح هورمونهای تیروئید در خون یا تصویربرداری از تیروئید ممکن می شود. هدف از درمان برای پرکاری تیروئید در گربه ها کاهش تولید بیش از حد هورمون تیروئید است. روش های درمانی شامل جراحی ، داروهای ضد تیروئید و ید رادیواکتیو است.

اگر دارو برای روش درمان مورد نظر را انتخاب ، مالک گربه باید بداند که این دارو ها مادام العمر است. اغلب روش ید رادیواکتیو را انتخاب می کنندکه کربه پس از عمل رادیواکتیو در بیمارستان برای پاک سازس از مواد رادیو اکتیو بستری می شودولی بعد از بیمارستان نیاز به هیچ در مانی ندارد.

نوشته شده توسط Shayan