اکسی تتراسایکلین 500 میلی گرمی  – بلوس
شکل دارویی:بلوس
تركيب‌ :هر بلوس‌ حاوي‌ 500 ميلي‌گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌::بولوس‌ 500 ميلي‌گرمي‌اكسي‌تتراسايكلين‌ جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌رحم‌ در موارد سخت‌زايي‌، سزارین ،پرولاپس‌ رحم‌ و به‌طور كلي ‌براي‌ جلوگيري‌ از بروز عفونت‌هاي‌ رحمي پس‌ از هر نوع‌ معاينه‌ و دستكاري‌ داخل‌ رحم‌استفاده می شود.
اکسی تیلین 500 را نيز مي‌توان از راه‌خوراكي‌ ‌ به‌ ميزان‌ لازم‌ جهت‌ درمان‌عفونت‌هاي‌ مختلف‌ ناشي‌ از باکتریهای‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ وگرم‌ منفي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اكسي‌تتراسايكلين‌ حساس‌ هستند،نظير اسهال‌هاي‌ ميكروبي‌ و عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفسی دام‌ها، به‌كار برد.
مقدار و روش مصرف‌::
– تجويز داخل رحمي‌
معمولاً در گاو و ماديان‌ حداقل‌2- 1 بولوس‌ و در ميش 1- 1.2 بولوس‌ را بايد در شرايط‌حتي‌الامكان‌ غيرآلوده‌ ، با استفاده‌ از دستكش‌ و پس‌ ازتميز‌ و ضدعفوني‌ نمودن‌ فرج‌ و محل‌ ورود دست‌ به‌داخل‌ دستگاه‌ تناسلي‌ ، داخل‌ رحم‌ قرارداد.
– تجويز خوراكي‌
 به‌ ميزان‌ 110 – 55   ميلي‌گرم‌ به‌ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌ در 4 – 2 دوز منقسم‌ در روز، 5 -4 روز متوالی
براي‌ درمان‌ اسهال‌ در گوساله‌هاي‌ تازه‌تولد يافته‌، كره‌ اسب‌، بره‌ و بزغاله‌ به‌ ميزان‌ 22- 11 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام.
نکات قابل توجه:
• ‌تجويز از راه‌ خوراكي‌فقط‌ مختص‌ گوساله‌، كره‌ اسب‌ و بره‌ بوده‌ و براي‌ دام‌هايي‌كه‌ از علوفة‌ خشك‌ استفاده‌ مي‌نمايند توصيه‌ نمي‌شود.
• براي‌ نتيجه‌گيري‌ از درمان‌ با بولوس‌ داخل‌ رحمي‌، لازم‌ استمحتويات‌ داخل‌ رحمي‌ پيش‌ ازداخل‌ كردن‌ بولوس‌، حتي‌الامكان‌تخليه‌ گردد و چنانچه‌ ميسر باشد به‌ غير از موارد باقي‌ماندن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از جفت‌ و پارگي‌ رحم‌، رحم‌ ابتدا با مقداري‌ مايع‌ ضدعفوني‌كنندة‌ رقيق‌ ومناسب‌ شستشو داده‌ شود.
• براي‌ قرار دادن‌ بولوس‌ داخل‌ رحمي‌ لازم‌ است‌دهانة‌ رحم‌ براي‌ وارد كردن‌بولوس‌ به‌ اندازة‌ كافي‌ باز باشد.
عبور دادن‌ بولوس‌  با فشاركه‌ منجر به‌ صدمه‌ رساندن‌ به‌ دهانة‌ رحم‌ مي‌شود، به‌هيچ‌وجه‌ جايز نيست‌..
• تكرار درمان‌ در روزهاي‌ بعد، به‌ لزوم‌ و امكان‌ وارد كردن‌ بولوس‌ از طريق‌ دهانه‌ رحم‌بستگی دارد‌..
زمان‌ پرهيز از مصرف‌::بهتر است‌ شير دام‌هايي‌ كه‌تحت‌ درمان‌ با بولوس‌ اكسي‌تتراسايكلين‌ هستند، در مدت‌درمان‌ و حتي‌الامكان‌ 2-1 روز پس از آن ،  مورد استفاده ‌خوراكي‌ انسان‌ قرار نگيرد.
شرايط‌ نگهداري‌::دور از نور،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌:: جعبه های‌ 50 عددي‌