دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هرگرم حاوی:
اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 200 میلی گرم
موارد مصرف :
درمان عفونتهای تنفسی و گوارشی حاصل از باکتریهای حساس به اکسی تتراسایکلین در طیور(CRD  ،CRD Complex،سینوزیت، وبای مرغان،تاج آبی و …)، ماهیان ، زنبور عسل،گاو،گوسفند، بز، سگ و گربه.
مکانیسم اثر:
اکسی تتراسایکلین با ممانعت از اتصال آمینواسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید بر روی ریبوزوم (واحد S 30  ریبوزومال)از سنتز پروتئین توسط باکتری در حال رشد جلوگیری می نماید.
فارماکوکینتیک : اکسی تتراسایکلین متعاقب تجویز خوراکی ، به خوبی از قسمت فوقانی روده کوچک جذب شده و بطور وسیعی در بدن منتشر می شود بطوریکه در اغلب بافتها و مایعات بدن قابل جستجو می باشد. راه عمده دفع دارو از طریق مدفوع و حدود 20% از طریق ادرار می باشد.
مقدار و روش مصرف :
طیور : بسته به شدت بیماری 120-60 گرم پودر در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز.
ماهی: 25 میلی گرم پودر برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 هفته.
زنبور عسل: 4 گرم پودر با 30 گرم شکر یا پودر قند مخلوط شده ، بصورت خشک یا به شکل شربت در اختیار زنبورها قرار می گیرد.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت 7-5 روز و تخم مرغ 7 روز پس از آخرین تجویز دارو مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
موارد منع مصرف : در موارد حساسیت به اکسی تترا سایکلین مصرف نگردد. اکسی تترا سایکلین مانند همه تتراسایکلین ها نباید با پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها مصرف گردد.
مصرف همزمان تتراسایکلین ها از جمله اکسی تترا سایکلین با بی کربنات سدیم، کائولین، پکتین، سالیسیلات و بیسموت مجاز نمی باشد. اکسی تترا سایکلین ها با کاتیونهای دو و سه ظرفیتی مثل آلومینیوم ، کلسیم ، منیزیم، روی وآهن تداخل دارند.
از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی کلسیم ، آهن و ملین های حاوی منیزیم خودداری گردد.
موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در مکان خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  30و500 گرم