انروفلوكساسين
محلول استريل تزريقي

 
گروه دارویی:
انتی بیوتیک

 
ترکیب:

هر ميلي ليتر از اين دارو حاوي 50 ميلي گرم انروفلوكساسين مي باشد

 

فارماكولوژي:
انروفلوکساسین آنتي بيوتيكی متعلق به دسته فلوروكينولونها و داراي خواص باكتريوسيدي مي‌باشد. تاثير اين دارو وابسته به غلظت مي‌باشد و بعد از حدود 20 الي 30 دقيقه پس از مجاورت با باكتري موجب مرگ آن مي‌گردد. اين دارو دارای اثرات پس-آنتي بيوتيكي قابل توجهي نسبت به هر دو دسته باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي می بوده و بر هر دو مرحله تكثير باكتري (ايستايي و رشد) باكتري موثر است. مكانيسم عمل اين آنتي‌بيوتيك از طريق مهار DNA-gyrase باكتري (يك نوع توپوايزومراز تيپ II) است که موجب اختلال در تكثير و سنتز DNA مي‌گردد.

 

اين آنتي بيوتيك بر روي بسياري از كوكسي‌ها و باسيل‌هاي گرم منفي موثر مي‌باشد، از جمله مي‌توان از اكثر سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوزا، گونه‌هاي كلبسيلا، اشريشيا كولاي، انتروباكتر، كمپيلوباكتر، شيگلا، سالمونلا، آئروموناس، هموفيلوس، پروتئوس، يرسينيا، سراتيا و گونه‌هاي ويبرويو نام برد. گونه‌هاي ديگري كه بصورت كلي به اين دارو حساس مي‌باشند شامل اين موارد مي‌باشند: بروسلا، كلاميديا، استافيلوكوك (از جمله گونه‌هاي توليدكننده پني‌سيلين‌آز و مقاوم به متي‌سيلين) و مايكوپلاسما (به غير از عامل بيماري يون). اين دارو بر روي اكثر میکروارگانیسم های بي‌هوازي‌تاثير ضعيفي داشته و در درمان عفونتهاي ناشي از آنها غير موثر است.

 

فارماكوكينتيك:
اين دارو بخوبي جذب شده و در صفرا، كليه‌ها، كبد، ريه‌ها و سيستم تناسلي به بالاترين ميزان غلظت مي‌رسد. همچنين در استخوان، مايع مفصلي، پوست، عضلات، مايع زلاليه و مايع جنب به غلظت درماني بسیار مناسب مي‌رسد. اين دارو در مايع مغزي نخاعي تنها ممكن است به 6 الي 10 درصد غلظت پلاسمايي برسد. دفع اين دارو به هر دو طريق كبدي و كليوي انجام می شود و در ادرار تا 50 درصد ممكن است بصورت تغيير نيافته از طريق تسويه گلومرولي و يا ترشح توبولي دفع شود. همچنين بعلت دفع شدن از هر دو طريق در موارد اختلال در عملكرد كبدي يا كليوي به تنظيم دوز نياز نيست.

 

حیوان هدف:
گوسفند. بز. گاو. گوساله

 

موارد مصرف:

 

گوسفند و بز: پيشگيري و درمان عفونتهاي اوليه و ثانويه ناشي از باكتري‌هاي گرم مثبت ، گرم منفي و انواع مايكوپلاسما از قبيل آگالاكسي، انواع پنوموني، تورم حاد پستاني استافيلوكوكي، كلي‌باسيلوز و كلستريديوز و پنوموآنتريت بره‌ها.

 

گاو وگوساله: پيشگيري و درمان آنتريت‌ها، انواع پنوموني ناشي از باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي، كلي‌سپتي سمي و كلي باسيلوز گوساله‌ها.

 

 

مقدار و روش مصرف:
گاو و گوساله: 0.5 ميلي‌ليتر به ازاء هر 10 كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق زير جلدي براي 3 تا 5 روز متوالي
گوسفند و بز: 0.5 ميلي‌ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق زير جلدي براي 3 تا 5 روز متوالي
در درمان عفونتهاي حاد مي‌توان دز را به 1 ميلي‌ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن افزايش داد.

 

 

هشدارو موارد منع مصرف:
به دليل احتمال ايجاد ضايعات در بافتهاي غضروفي و مفاصل از مصرف اين دارو در حيوانات در حال رشد خودداري شود. مصرف اين دارو در اسب مجاز نيست. از تزريق داخل بافت پستاني خودداري گردد.

تزريق اين دارو ممكن است التهاب موضعي ايجاد كند كه پس از 72 ساعت مرتفع مي‌گردد.

در طول دوره درمان از دهيدراته شدن حيوان جلوگيري شود. در حيوانات آبستن تنها در صورتي كه مزاياي استفاده نسبت به معايب آن بسيار بيشتر باشد با نظارت مستقیم دامپزشک مصرف شود.

 

 

زمان پرهيز از مصرف دارو:

درمان با انروسين ® 28 روز قبل از ذبح دام بايد قطع گردد. در دامهاي شيرده، شير توليد شده در دوره درمان و تا 7 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

 
شرایط نگهداري:

دور از نور و در دماي 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت گردد.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 

بسته‌بندي:
ويال‌ 50 ميلي‌ليتري قهوه ای
در هواي سرد امکان بروز کريستاليزاسيون وجود دارد که با قرار دادن ويال در آب گرم مرتفع مي‌شود.