شكل دارويي :  سوسپانسيون استريل تزريقي

 

 

گروه دارويي : گلوكوكورتيكوئيد

تركيب دارو  :  هر ميلي ليتر دارو حاوي 2 ميلي گرم ايزوفلوپردون استات مي‌باشد.

مكانيسم اثر دارو  : آدرتوكورتيكوئيدها از غشاي سلولي به داخل سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي در درون سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي در درون سيتوپلاسم شده به DNAپيوسته سبب تحريك روند توليد RNAپيام‌بر و به دنبال آن ساخت پروتئين هاي مختلف نظير آنزيم ها مي‌شوند  و در گلوكورتيكوئيدها آزاد سازي واسطه‌هاي التهابي را از ماكروفاژها و ائوزينوفيل‌ها مهار مي‌كند.

فارماكوكينتيك دارو  : به شكل تزريق عضلاني و يا داخل پرده سينوويال ( مفصلي) تجويز مي‌گردد. اين دارو پس از تزريق به روش عضلاني به سرعت جذب مي‌شود.

دارو در كبد متابوليزه شده و به متابوليت‌هاي غير فعال تبديل مي‌شوند سپس دفع متابوليت‌ها از طريق كليه انجام مي‌شود. فعاليت گلوكوكورتيكوئيدي اين دارو تقريباً 10 كورتيزون مي‌باشد و اثر گلوكونئوژنيك دارو نيز با اثر هيپوگليسمي آن در گاوهاي سالم و يا مبتلا به كتوز مشخص مي‌شود.

موارد مصرف دارو  :

الف- كتوز: اين دارو با اثر گلوكونئوژنز و تثبيت گليگوژن اثر موثر و با ارزشي براي معالجه عدم تعادل متابلويكي و اندكرين كتوز اوليه گاو دارد.

استرس هاي زايمان و توليد شير بالا گاو را نسبت به اين بيماري مستعد مي‌كند.

اين داروي استروئيدي سريعاً اثر فيزيولوژي خود را نشان مي‌دهد و باعث برگشت ميزان گلوكز خون به مقدار طبيعي يا حتي بالاتر از آن در طول 8 تا 24 ساعت پس از تزريق مي‌شود.

ب- ناراحتي‌هاي استخواني و عضلاني : اين دارو در برطرف كردن درد و لنگش ناشي از تورم حادعمومي و يا موضعي مفاصل در حيوانات بزرگ موثر مي‌باشد.

همچنين مي‌توان آن را با موفقيت در درمان لنگش، تورم روماتيسمي و ضربه اي مفاصل، تورم توام استخوانها و مفاصل، پريوستيت ( تورم غشاء‌استخوان) ، تورم ونرها، بتورم وترها و مفاصل، تورم كيسه مفصلي و تورم عضلاني به خوبي به كار برد.

در مورد دردهاي عضلاني ، افسردگي ، بي‌اشتهايي ناشي از فعاليت زياد، حمل و نقل و غيره، دارو موثر مي‌باشد.

در مان ممكن است دايمي باشد. ولي در مواردي بسته به عامل بيماري با گستردگي ضايعات، برخي علايم ممكن است مجدداً بروز نمابد.

ج- واكنش هاي حساسيتي:  اين دارو به طور اختصاصي در درمن واكنش هاي حساسيتي حاد( مانند تظاهرات آنافيلاكتيك وكهير)‌ناشي از مصرف داروي حساسيت زا و ساير عوامل مولد حساسيت مفيد و موثر است.

ساير علايم عدم حساسيت هاي خفيف تر مانند تورم پوست ( از نوع تماسي با آنوپيك) ، (اگزماي تابستاني وتورم ملتحمه چشم نيز  كاربرد دارد.

پاسخ به درمان معمولاً سريع بوده و به طور كامل ظاهر مي‌شود.

د- عفونت‌هاي گسترده با مسموميت شديد: در حيوانات مبتلا به بيماري‌هاي عفوني فوق حاد و در حال مرگ كه براي درمان عفونت آنها آنتي‌بيوتيك‌هاي اختصاصي وجود دارد

( مانند ذات‌الريه شديد، تورم صفاق، تورم رحم، تورم عفوني پستان) درمان فشرده با اين دارو مي‌تواند با كاهش واكنش‌هاي التهابي بدن، محيط را براي تاثير بيشتر آنتي‌بيوتيك مساعد نمايد.

به عنوان درمان كمكي اين دارو همچنين استرس حاصل از بيماري‌هاي فوق را كاهش داده و حال عموم دام را بهبود مي‌بخشد.

در موارد مصرف توام، آنتي بيوتيك‌ها و كورتيكوستروئيدها قبل از آغاز درمان و انتخاب آنتي بيوتيك ، نوع ميكروب بايد دقيقاً تشخيص داده شود در عين حال استفاده از كورتيكوستروئيدها بايد به حداقل زمان ممكن محدودگردد.

مصرف آنتي بيوتيك نيز حداقل 3 روز پس از قطع مصرف كورتيكوسترويد بايد ادامه يابد.

و – شوك: اين دارو جهت بهبود عوارض ناشي از نقص كار غده فوق كليوي و بروز واكنش‌ها شوك، متعاقب ضربات و زخم‌هاي شديد بدني، انجام حراحي‌هاي اورژانس و بروز واكنش‌هاي آنافيلاكتيك مي‌باشد

در اين موارد مي‌توان آن را به‌صورت كمكي در معالجات متداول شوك (‌كه شامل استفاده از مواد افزاينده پلاسماي خون مي‌باشد) به كار برد.

به علت واكنش هاي متقابل فيزيولوژيك، تاثير مثبت اين دارو در درمان شوك تنها ممكن است زماني ظاهر شود كه تمام اقدامات درماني لازم عليه شوك انجام گرفته باشد.

هـ- ساير موارد مصرف : در خستگي مفرط و ضعف، پس از جراحي يا سخت زايي، جفت ماندگي ،‌التهاب چشمي، مارگزيدگي و ساير موارد استرس شديد مصرف اين دارو مي تواند كمك خوبي در اثر بخشي درمان اصلي و ايجاد آرامش براي دام باشد.

همچنين اين دارو به عنوان دارو كمكي در درمان استرس ناشي از تب شير( فلح پس از زايمان) موثر است.

در اين مورد قبل و يا پس از مصرف تركيبات كلسيم اين دارو را بايد داخل عضله تزريق نمود ولي نبايد آن را همراه با ساير محلول هاي تزريقي مخلوط نمود.

مقدار و روش مصرف دارو: جهت درمان موثر تر بهتر است از تزريق عضلاني عميق اين دارو استفاده شود. همچنين براي اثرات موضعي مي‌توان اين دارو را در موضع ( داخل مفصل، غشاي وتر، داخل كيسه مفصلي) تزريق نمود.

مطالعات در زمينه كتوز گاو ثابت كرده است كه آغاز درمان با دوز بالاي كورتيكوئيدها تاثير درماني سريعتر و نيز كاهش شدت بيماري را در مقايسه با دز پايين درماني و تكرار آن نشان مي‌دهد و اثر درماني آن در درمان كتوز 10 برابر بيشتر از پردنيزولون است، زيرا اين تركيب به همين ميزان تاثير گلوكوژنيك بيشتري دارد.

در صورتي كه با مصرف ميزان توصيه شده علايم بهبودي در دام ظاهر نشود و يا بيماري عود كند بايد دام را دوباره معاينه كرد و نوع بيماري را مجدداً ارزيابي نمود و وجود بيماري‌هاي ثانوي ديگر مانند  ذات الريه، تورم رحم، تورم ضربه اي معده و ورم پستان را مورد توجه قرار داد .

در گاو 10 تا 20 ميلي ليتر به روش تزريق عضلاني بسته به اندازه جثه و وزن دام و شدت بيماري تزريق شود و در صورت نياز پس از 12 تا 24ساعت تزريق تكرار شود.

در اسب 5 تا 20 ميلي گرم ( 2 تا 10 ميلي ليتر) به روش تزريق داخل عضلاني عميق و در صورت نياز پس از تزريق اول مجدداً تزريق شود. ميزان مصرف دارو به روش داخل سينوويال در موارد تورم مفصل وتروويا كيسه مفصلي معمولاً 5 تا 20 ميلي گرم و برحسب اندازه موضع مي‌باشد.

موارد منع مصرف دارو  : دارو مصرف انساني ندارد و مطالعات باليني و تجربي نشان داده كه تزريق كورتيكوستروئيدها به دام آبستن در سه ماه آخر آبستني ممكن است باعث بروز علايم اوليه زايمان و ايجاد زايمان زودرس و همراه با سخت زايي ، مردن جنين و جفت ماندگي و تورم رحم در آنها شود.

موارد احتياط : اين دارو يك اثر مهاري روي مكانيسم ها و تغييرات بافتي مربوط به روند التهاب و تورم در بدن دارد.

علاوه بر اين تظاهرات باليني از قبيل تب و علايم توكسمي را برطرف مي‌كند و گاهي توقف اين علايم ممكن است منجر به پنهان شدن نشاني‌هاي عفونت در بدن شده و باعث گسترش و عمومي شدن عفونت گردد.

به همين علت در عفونت هايي كه با علايم مسموميت شديد همراه هستند همز زمان با مصرف اين دارو بايد از آنتي بيوتيك مناسب استفاده شود.

مصرف طولاني و مداوم دارو توصيه نمي‌شود. مصرف اين دارو به ميزان توصيه شده باعث دفع متابوليسم و احتباس سديم در بدن نمي‌شود.

ولي اصولاً دام هاي تحت درمان با كورتيكوئيدها بايد درطول مدت درمان دام تحت نظر قرار گيرند و در صورت بروز علائم كمبود پتاسيم مصرف دارو را قطع كرد واز محلول 5 درصد كلرور پتاسيم به صورت قطره اي داخل وريدي استفاده شود.

دوره پرهيز از مصرف  :

شير: 3 روز پس از آخرين درمان

گوشت: 5 روز پس از آخرين درمان

شرايط نگهداري دارو  : در درجه حرارت اطاق ( 30-15 درجه سانتي گراد) و دور از نور نگهداري شود. قبل از مصرف به خوبي تكان داده شود.

بسته بندي دارو  : اين دارو در ويال هاي 50 ميلي ليتري در جعبه هاي يك عددي عرضه مي‌گردد.