دسته دارويي :الكتروليت خوراكي

تركيب: هر گرم پودر حاوي

كلريد سديم

145 ميلي گرم

تري سديم سيترات

165 ميلي گرم

كلريد پتاسيم

40 ميلي گرم

دكستروز

650 ميلي گرم

موارد مصرف:مصرف  اين دارو به منظور جبران كاهش آب و الكتروليت هاي بدن در موارد اسهال هاي حاد و استرس هاي حمل و نقل توصيه مي‌شود .

در اين گونه موارد و پس از تزريقات و درمان اوليه، ادامه درمان با الكتروليت هاي خوراكي موجب تسريع اثر دارو هاي تجويز شده در دام خواهد شد.

مصرف اين دارو به طور خاص در موارد بروز اسهال در دام هاي نوزاد ( گوساله هاي زير 3 ماه ) توصيه مي‌شود.

مقدار و روش  مصرف:

25 گرم را در يك ليتر آب حل كرده و متناسب با وزن دام يك تا يك و نيم ليتر، سه نوبت در روز به مدت 3 تا 4 روز خورانده شود.

موارد منع مصرف: در دام هايي كه دچار انسداد مجاري بالايي دستگاه گوارش هستند نبايد مصرف شود

زمان پرهيزاز مصرف: ندارد.

شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور  و دسترس اطفال نگهداري شود.