گروه دارویی:ضد کوکسیدیوز

شکل دارویی:محلول خوراکی در آب آشامیدنی

ترکیب:هر میلی لیتر حاوی 96 میلی گرم ماده موثره آمپرولیوم میباشد.

مکانیسماثر:آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی مشابه تیامین بوده و به صورت رقابتی مانع استفاده آیمریا از تیامین شده وبا اختلال در متابولیسم داخلی انگل باعث نابودی آن میشود.آمپرولیوم در سلولهای جدار روده با اثر بر شیزونتهای نسل اول و جلوگیری از تمایز مروزوئیتها فعالیت ضد کوکسیدیایی خود را انجام میدهد. این دارو ممکن است باعث توقف مراحل جنسی و هاگ گذاری ااسیتها نیز گردد.

 

موارد مصرف:

جهت پیشگیری و درمان کوکسیدیوز در طیور گوشتی ، پولتهای تخمگذار، مادر ، بوقلمون، گوساله و برهاستفاده میشود.آمپرولیوم بر روی اکثر گونه های بیماریزای آیمریا به خصوص تنلا، نکاتریکس و آسروولینا در طیور و بویس و زورنی در گوساله ها تاثیر به سزایی دارد.

 

میزان و روش مصرف:

از طریق آب آشامیدنی تجویز میگردد

جهت پیشگیری:

طیور: 1 لیتر از محلول آمپرول در 1600 لیتر آب آشامیدنی حل نموده و به مدت 2-1 هفته به طیور داده شود.

جهت درمان:

طیور: 1 لیتر از محلول آمپرول در 800 لیتر آب آشامیدنی حل نموده و به مدت 5-3 روز  به طیور داده شود و در مواقعی که شدت بیماری زیاد بوده و اپیدمی وجود دارد  1 لیتر از محلول آمپرول در 400 لیتر آب آشامیدنی حل شود.

گوساله و بره: 1 لیتر از محلول آمپرول در 800 لیتر آب آشامیدنی حل نموده و به مدت 5 روز  به گله داده شود.

موارد منع مصرف:در طیور تخمگذار که تخم آنها به مصرف انسان میرسد توصیه نشده از مصرف دارو با جیره هایی با میزان بالای تیامین و کولین کلراید خودداری شود.

 

 

زمان پرهیز از مصرف:3  سه روز قبل از کشتار مصرف قطع شود.

 

موارد احتیاط:در  تماس مستقیم با پوست و چشم نباشد.

 

تداخل دارویی:با سایر ضد کوکسیدیوزها و فورازولیدون مصرف نگردد.

 

شرایط نگهداری:دمای 25-5 درجه و از یخ زدگی محافظت شود.

 

بسته بندی:بطری 1 و 3.5 لیتری