شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب ‌: هر گرم از پودر الکتروویت حاوی:

 1,5000 I.U.

Vitamin A

3,000 I.U.

Vitamin D3

3 mg

Vitamin B1

2 mg

Vitamin K3

15 mg

Vitamin E

30 mg

Niacin (B3)

0.2 mg

Vitamin H2

30 mcg

Vitamin B12

3 mg

Vitamin B6

5.5 mg

Vitamin B2 (80-SD)

0.6 mg

Folic Acid

12.7 mg

Choline Chloride

15 mg

Calcium Pantothenate

Each Pack Contains 100 g of Electrolytes(Na+, K+, Ca++, Mg++and Cl )

موارد مصرف :‌
خوراندن‌الكتروويت در مواردي‌ كه‌ طيور در نتيجه‌ابتلا به‌ بيماري‌هاي‌ مختلف‌ دچار عوارض‌ كمبودويتامين‌ها و عدم‌ تعادل‌ الكتروليت‌ شده‌ باشند، ‌ ضروري‌ است‌. تجويز پودر الکتروویت‌متعاقب‌ ابتلاي‌ طيور به‌ اسهال‌هاي‌ ميكروبي‌، ويروسي‌، تك‌ياخته‌اي‌ و ساير بيماري‌هايي‌ كه‌ باعث‌ ضعف‌ عمومي‌و كاهش‌ مايعات‌ بدن‌ مي‌شوند تأثير بسيار سريع‌ و مطلوبي‌در بهبود گله‌ خواهد داشت‌.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
پيشگيري ‌: يك‌ گرم‌ در 3.6 ليتر آب‌ ( محتویات یک ساشه در 1360 لیتر آب آشامیدنی)
درمان ‌: يك‌ گرم‌ در 1.2 ليتر آب‌ (محتویات یک ساشه در 545 لیتر آب آشامیدنی)
شرایط نگهداری :
دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ يك‌ پوندي‌( 454 گرم