شکل دارویی: قرص
تركيب‌ : هر قرص‌ حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌اكسي‌تتراسايكلين بصورت‌ ‌ هيدروكلرايدمي‌باشد.
فارماكوكينتيك:‌ متعاقب‌ تجويز خوراكي‌، دارو به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود. فراهمي‌ زيستي‌(Bioavailability) اكسي‌تتراسيكلين‌ تقريباً 80-60درصد مي‌باشد. وجود غذا، شير و فرآورده‌هاي‌ آن‌ باعث‌كاهش‌ جذب‌ اين‌ دارو (تا ميزان‌ 50 درصد) مي‌شود.غلظت‌ خوني‌ دارو حداكثر 4-2 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ به‌حداكثر مي‌رسد.
اين‌ سطح‌ سرمي‌ تا 6 ساعت‌ ثابت‌مي‌ماند و به‌ تدريج‌ كاهش‌ مي‌يابد. اكسي‌تتراسايكلين‌به‌طور وسيعي‌ در بدن‌ منتشر مي‌شود به‌طوري‌ كه‌ در قلب‌،كليه‌، شش‌ها، عضلات‌، مايع‌ جنب‌، ترشحات‌ ريوي‌،صفرا، بزاق‌، ادرار و مايع‌ مفصلي‌ قابل‌ جستجو مي‌باشد.تنها مقدار بسيار جزئي‌ از اين‌ دارو وارد مايع‌ مغزي‌ ـنخاعي‌ (C.S.F) مي‌شود كه‌ قابل‌ توجه‌ نيست‌.
ميزان‌اتصال‌ به‌ پروتئين‌ اين‌ دارو تقريباً 40-10 درصد مي‌باشد.اكسي‌تتراسايكلين‌ بدون‌ تغيير از كليه‌ دفع‌ مي‌شود؛ بنابراين‌در درمان‌ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ مي‌تواند مفيد واقع‌شود. اين‌ دارو متابوليزه‌ نمي‌شود و از طريق‌ صفرا واردGI شده‌ و با مواد موجود در مدفوع‌ شلاته‌ مي‌شود. ازآن‌جا كه‌ اين‌ دارو در بدن‌ دچار تغييرات‌ چنداني‌ نمي‌شودهنگام‌ دفع‌ نيز خواص‌ درماني‌ خود را حفظ‌ كرده‌ و به‌همين‌ لحاظ‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ ودستگاه‌ ادراري‌ تناسلي‌ مفيد واقع‌ مي‌شود. 20 درصد اين‌دارو از طريق‌ ادرار و 80 درصد آن‌ از طريق‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌گردد.  موارد مصرف‌: اكسي‌تتراسايكلين‌ براي‌ درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌،مايكوپلاسماها و ريكتزياهاي‌ حساس‌ به‌ اكسي‌تتراسايكلين‌به‌كار مي‌رود.
موارد مصرف‌::
– پيشگيري‌ و درمان‌ اسهال‌و عفونت‌هاي‌ روده‌اي‌ دربره‌، گوساله‌ و بزغاله‌.
– پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ از قبيل‌ پنوموني‌،تب‌ حمل‌ و نقل‌ و برونشيت‌.
مقدار و روش مصرف:‌ روزانه‌ 50-15 ميلي‌گرم‌به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ در سه‌ دوز منقسم‌ وبه‌صورت‌ خوراكي‌تجویز گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
 گوشت‌: 14 روز
شير: 5 روز
شرايط‌ نگهداري‌: :دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌::جعبه‌ 200 عددي‌