شکل دارویی:پودر محلول در آب
تركيب‌::هر گرم حاوی‌ 200میلی گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌::اكسي‌تتراسايكلين‌ براي‌ درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌،مايكوپلاسماها و ريكتزياهاي‌ حساس‌ به‌ اكسي‌تتراسايكلين‌به‌كار مي‌رود.پودر محلول‌ در آب‌ اكسي‌تتراسايكلين‌ 20% براي‌ تجويزخوراكي‌ در دام‌، طيور، بوقلمون‌ و زنبور عسل‌توصيه‌مي‌شود.
دام‌ :بالاتر از 160 كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌): بيماري‌ تنفسي‌
گوساله‌::آنتريت‌ باكتريايي‌
طيور، بوقلمون‌:بيماري‌ تنفسي‌ (Pasteurella,E.Coli)
بوقلمون‌ (فقط‌):باد سرخ‌ (Erysipelas)
زنبور عسل‌:‌ لوك‌ اروپايي‌ و آمريكايي‌
مقدار و روش مصرف‌::پودر اكسي‌تيلين‌ را بايد ازطريق‌ آب‌ آشاميدني‌ تجويز نمود.
گاو:10-5 گرم‌ پودر اكسي‌تيلين‌ براي‌ هر 100 كيلوگرم‌وزن‌ زنده دام، 2 بار در روزو به‌ مدت‌ 5-3 روز 20-10ميليگرم‌ ماده‌ مؤثره‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌)
گوسفند: 10-5گرم‌ پودر اكسي‌تيلين‌ براي‌ هر 100كيلوگرم‌ وزن زنده دام،‌ ‌4 بار در روزو به‌ مدت‌ 5-3 روز(20-10 ميليگرم‌ ماده‌ مؤثره‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام ‌‌)
طيور: 20-10 ميليگرم‌ ماده‌ مؤثره‌ در 100 ليتر آب‌آشاميدني‌ براي‌ 5-3 روز متوالي‌
بوقلمون‌: 40-20 ميليگرم‌ ماده‌ مؤثره‌ در 100 ليتر آب‌آشاميدني‌ براي‌ 5-3 روز متوالي‌
زنبور: 1-0.5 گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ براي‌ هر كندو
پودر اكسي‌تتراسايكلين‌ 20% را مي‌توان‌ از راه‌ آب‌آشاميدني‌ يا به‌صورت‌ مايع‌ خوراكي‌ (درنچ‌) به‌ حيوانات‌تجويز نمود. همچنين‌ مي‌توان‌ آن‌ را بر روي‌ مقادير كمي‌از غذاي‌ هر حيوان‌ براي‌ مصرف‌ فوري‌ ريخت‌ (به‌صورتTop Dressing).
دوره‌ درمان‌ معمولاً 3 تا 5 روز مي‌باشد.
نکات قابل توجه:
• محلول‌ تهيه‌ شده‌ از پودر اكسي‌تتراسايكلين‌ 20% در آب‌آشاميدني‌ تا 24 ساعت‌ پايدار بوده‌ و قابل‌ مصرف‌ است‌..
• پس‌ از هر بار مصرف‌ دست‌ها را بشوييد.
زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
– از مصرف‌ گوشت‌ حيوانات‌ تحت‌ درمان‌ به‌ مدت‌ 10روز و 7 روز به ترتیب براي‌ دام‌ و‌ طيور، پس‌ ازآخرين‌ نوبت‌مصرف‌ دارو خودداري‌ شود.
– از مصرف‌ شير و فرآورده‌هاي‌ شير‌ در طول‌درمان‌ با اين‌ دارو خودداري‌ شود، اما بلافاصله‌ پس‌ از قطع‌دارو مي‌توان‌ آنها را مصرف‌ نمود.
– از مصرف‌ تخم‌مرغ‌ در طول ‌ درمان‌ و همچنين‌ تا 7 روزپس‌ از آخرين‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو خودداري‌ شود.
شرايط‌ نگهداري‌: :دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي:‌ ساشه هاي‌ 100 و 500 گرمي‌