گروه دارویی:
انتی بیوتیک

 

ترکیب:
هر ميلي ليتر حاوی 100 ميلي‌گرم اكسي‌تتراسايكلين هايدروكلرايد مي‌باشد.

 

 

فارماكولوژي:

 

تتراسايكلين‌ها بصورت كلي آنتي بيوتيك‌هاي باكتريواستاتيك هستند و با جلوگيري از سنتز پروتئين بوسيله اتصال با واحد 30S ريبوزوم درمیکرو ارگانيسمهاي حساس، از اتصال aminoacyl transfer-RNA با ريبوزوم جلوگيري مي‌كنند. همچنين به نظر مي‌رسد اين دسته از آنتي‌بيوتيك‌ها با واحد 50S ريبوزوم نيز باند مي‌شوند و در ضمن موجب تغيير در ميزان نفوذپذيري غشاء سلولي نيز مي‌گردند. در دوزهاي بسيار بالا تتراسايكلين‌ها مي‌توانند سنتز پروتئين در سلول‌هاي پستانداران را نيز مختل كنند.

 

فارماكوكينتيك:

 

اين دارو پس از تزريق داخل عضلاني در حدود نيم الي چند ساعت و بسته به حجم و محل تزريق، به حداكثر غلظت خوني رسيده و در اكثر بافتها از جمله قلب، كليه، ريه، عضله و مايعات جنب، بزاق، صفرا، ادرار، خلط، مفصلي و زلاليه بخوبي منتشرمي‌شود. اين دارو در مايع مغزي- نخاعي تقريبا منتشر نشده و به دوز درماني نمي‌رسد. اين دارو از سد جفت عبور كرده و به گردش خون جنيني وارد مي گردد. دفع اين دارو بدون تغيير از طريق فيلتراسيون گلومرولي انجام مي‌گردد.

 
موارد مصرف:
پيشگيري و درمان عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسمهاي حساس به اكسي‌تتراسايكلين از جمله طيف وسيعي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي شامل: گونه‌هاي بردوتلا، بروسلا، بارتونلا، گونه‌هاي هموفيلوس، پاستورلا مولتوسيدا، شيگلا و يرسينيا و همچنين بر روي باکتری های گرم مثبت‌هايي نظير گونه‌هاي اكتينومايسس، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم پرفرينجس وعامل تتاني، ليستريا مونوسايتوژن ، نوكارديا بعضي سويه‌هاي استافيلوكوك‌ها و استرپتوكوك‌ها موثر است .ضمناً اين آنتي بيوتيك بر روي اكثر مايكوپلاسما‌، اسپيروكت‌ها از جمله عامل بيماري لايم (Lyme Disease) كلاميديا و ريكتزيا موثر می باشد.

 

حیوان هدف:

گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

 
مقدار و روش مصرف:
اين دارو بصورت تزريق داخل وريدي، داخل عضلاني و زيرجلدي قابل مصرف مي‌باشد

 

گاو، اسب، گوسفند و بز: روزانه 5-2 ميلي‌ليتر به ازاي هر 45 كيلوگرم وزن بدن دام بصورت داخل عضلاني
سگ و گربه: 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل وريدي يا عضلاني هر 12 ساعت

 

احتياط و موارد منع مصرف:
در صورت وجود حساسيت دامها به تتراسايكلين‌ها مصرف این دارو مجاز نمی باشد. بعلت ايجاد تاخیر در رشد استخواني و تغيير رنگ دندان‌هاي شيري، در جنين،مصرف اين دارو تنها در نيمه دوم آبستني توصیه می شود. در صورت عدم وجود عملكرد صحيح كبدي و كليوي با احتياط و كمتر از دوز معمول مصرف شود و از مصرف همزمان با ساير داروها ی دارای سميت كبدي و كليوي خودداري گردد. در صورت نياز به تزريق حجم زيادي از دارو، از دو ناحيه بدن دام براي تزريق استفاده نمائيد.تزریق وریدی این دارو به ارامی انجام شود

 

عوارض جانبي:

مصرف اين دارو در حيوانات جوان ممكن است موجب تغيير رنگ استخوانها و دندانها به زرد، قهوه‌اي يا خاكستري گردد و در صورت مصرف طولاني مدت موجب تأخير در رشد و بهبود استخوان گردد. در زمان تزريق عضلاني ممكن است در محل تزريق التهاب موضعي، به رنگ زرد و نكروز خفیف موضعي ديده شود. همچنين در اسب ممکن است موجب بروز اسهال گردد. در دامهاي كوچك ممكن است موجب بروز تهوع، استفراغ، بي اشتهايي و اسهال گردد.

 

زمان پرهيز از مصرف:
درمان با اكسي وت® 14 روز قبل از ذبح دام بايد قطع شود و در دامهاي شيرده ، شير توليد شده در حين درمان و تا 5 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذاي انسان برسد.

 

شرایط نگهداري:
دور از نور و در جاي خنك نگهداري شود و از يخ زدگي محافظت گردد.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

 

بسته‌بندي:

ويال‌هاي 50 و 100 ميلي‌ليتري قهوه ای