گروه دارویی:
انتی بیوتیک

 
ترکیب:
هر ميلي ليتر حاوی 50 ميلي گرم اكسي تتراسايكلين هايدروكلرايد مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
تتراسايكلين‌ها بصورت كلي آنتي بيوتيك‌هاي باكتريواستاتيك هستند و با جلوگيري از سنتز پروتئين بوسيله اتصال با واحد 30S ريبوزوم درمیکرو ارگانيسمهاي حساس، از اتصال aminoacyl transfer-RNA با ريبوزوم جلوگيري مي‌كنند. همچنين به نظر مي‌رسد اين دسته از آنتي‌بيوتيك‌ها به واحد 50S ريبوزوم نيز متصل مي‌شوند و در ضمن موجب تغيير در ميزان نفوذپذيري غشاء سلولي نيز مي‌گردند. در دوزهاي بسيار بالا تتراسايكلين‌ها مي‌توانند سنتز پروتئين در سلول‌هاي پستانداران را نيز مختل كنند.

 
فارماكوكينتيك:
اين دارو پس از تزريق داخل عضلاني در حدود نيم الي چند ساعت و بسته به حجم و محل تزريق، به حداكثر غلظت خوني رسيده و در اكثر بافتها از جمله قلب، كليه، ريه، عضله و مايعات جنب، بزاق، صفرا، ادرار، خلط، مفصلي و زلاليه بخوبي منتشر مي شود. اين دارو در مايع مغزي- نخاعي تقريبا توزیع نشده و به دوز درماني نمي‌رسد. اين دارو ازسد جفت عبور كرده و به گردش خون جنيني وارد شده و در شير ترشح مي‌گردد. دفع اين دارو بدون تغيير از طريق فيلتراسيون گلومرولي میباشد.

 
موارد مصرف:

 

پيشگيري و درمان عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسمهاي حساس به اكسي‌تتراسايكلين از جمله طيف وسيعي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي شامل: گونه‌هاي بردوتلا، بروسلا، بارتونلا، گونه‌هاي هموفيلوس، پاستورلا مولتوسيدا، شيگلا و يرسينيا و همچنين بر روي باکتری های گرم مثبت‌ نظير گونه‌هاي اكتينومايسس، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم پرفرينجس و عامل تتاني، ليستريا مونوسايتوژن ، نوكارديا و بعضي سويه‌هاي استافيلوكوك‌ها و استرپتوكوك‌ها موثر است . ضمناً اين آنتي بيوتيك بر روي اكثر مايكوپلاسما‌، اسپيروكت‌ها از جمله عامل بيماري لايم (Lyme Disease) كلاميديا و ريكتزيا نیز موثرمی باشد.

 
حیوان هدف:
گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

 

 

مقدار و روش مصرف:
اين دارو بصورت تزريق داخل وريدي، داخل عضلاني و زيرجلدي قابل مصرف مي‌باشد

 

گاو- گوسفند و بز:روزانه 10-5 ميلي ليتر به ازاي هر 50 كيلوگرم وزن دام به مدت 3 تا 5 روز.
سگ و گربه: 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بصورت تزريق داخل وريدي يا عضلاني هر 12 ساعت
در صورت نياز به تزريق حجم زيادي از دارو، از دو ناحيه بدن دام براي تزريق استفاده نمائيد.

 
احتياط و موارد منع مصرف:

 

مصرف اين دارو در دامهایی که به تتراسايكلين‌ها حساسیت دارند مجاز نمی باشد . بعلت ايجاد تاخیر در رشد استخواني و تغيير رنگ دندان‌هاي شيري در جنين، مصرف اين دارو صرفا در نيمه دوم آبستني بودن توصیه می شود.در صورت عدم وجود عملكرد صحيح كبدي و كليوي با احتياط و كمتر از دوز معمول مصرف شود و از مصرف همزمان ساير داروها با سميت كبدي و كليوي خودداري گردد. در صورت نياز به تزريق حجم زيادي از دارو، از دو ناحيه بدن دام براي تزريق استفاده نمائيد. تزریق وریدی به ارامی انجام شود.

 
عوارض جانبي:
مصرف اين دارو در حيوانات جوان ممكن است موجب تغيير رنگ استخوانها و دندانها به زرد، قهوه‌اي يا خاكستري گردد و در صورت مصرف طولاني مدت موجب تأخير در رشد و بهبود استخوان گردد. در زمان تزريق عضلاني ممكن است در محل تزريق التهاب موضعي و به رنگ زرد در آمدن موضع تزریق و نكروز خفیف موضعي ديده شود. در اسب گاهی موجب بروز اسهال می گردد. در دامهاي كوچك ممكن است موجب بروز تهوع، استفراغ، بي اشتهايي و اسهال گردد.

 

زمان پرهيز از مصرف:

 

درمان با اكسي وت® 14 روز قبل از ذبح دام بايد قطع شود و در دامهاي شيرده ، شير توليد شده در حين درمان و تا 5 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذاي انسان برسد.

 
شرایط نگهداري:
دور از نور و در جاي خنك نگهداري شود و از يخ زدگي محافظت گردد.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

 

بسته‌بندي:

 

ويال‌هاي 50 و 100 ميلي‌ليتري شفاف