گروه دارویی:
انتی بیوتیک + ضد التهاب غیر استروییدی

 
ترکیب:
هر ميلي‌ليتر حاوي:
اكسي تتراسايكلين هيدروكلرايد 100 ميلي‌گرم
فلونكسين (مگلوماين) 20 ميلي‌گرم

 
فارماكولوژي:
اين دارو تركيبي از يك آنتي‌بيوتيك وسيع الطيف بهمراه يك ضد التهاب غير استروئيدي بوده كه در كنترل و درمان عفونت‌هايي كه همراه با التهاب، درد و تب مي‌باشند كاربرد دارد.
تتراسايكلين‌ها بصورت كلي آنتي بيوتيك‌هاي باكتريواستاتيك هستند و با جلوگيري از سنتز پروتئين بوسيله باند شدن با واحد 30S ريبوزومي در ارگانيسمهاي حساس، از اتصال aminoacyl transfer-RNA با ريبوزوم جلوگيري مي‌كنند. فلونكسين جزء دسته ضد التها بهای غیر استروییدی (NSAID )مي باشد. فلونيكسين مهار كننده بسيار قوي انزیم سيكلواكسيژناز بوده و مانند ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي داراي اثرات ضد درد، ضد التهاب و پائين آورنده تب مي‌باشد.

 
فارماكوكينتيك:
اكسي تتراسايكلين پس از تزريق داخل عضلاني حدود نيم الي چند ساعت وبسته به حجم و محل تزريق، به حداكثر غلظت خوني رسيده و در اكثر بافتها از جمله قلب، كليه، ريه، عضله،و مايعات جنب، بزاق، صفرا، ادرار، خلط، مفصلي و زلاليه بخوبي منتشر مي‌گردد. اين دارو در مايع مغزي- نخاعي تقريبا پخش نشده و به دوز درماني نمي‌رسد. اين دارو از جفت عبور كرده و به گردش خون جنيني وارد مي گردد. اين دارو بدون تغيير از طريق فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌گردد.
فلونكسين پس از تزريق بسرعت جذب شده و در زماني كمتر از 30 دقيقه به حداكثر غلظت سرمي مي‌رسد و تا 36 ساعت پس از تزريق اثرات درماني آن قابل مشاهده است. نيمه عمر سرمي اين دارو در سگ 3.5 ساعت و در گاو حدود 8 ساعت مي‌باشد.

 
موارد مصرف:
اكسي فلونكس در درمان عفونتهاي همراه با التهاب و تب، ناشي از اجرام بيماري‌زاي حساس به تتراسايكلين‌ها مانند عفونتهاي تنفسي ناشي از گونه‌هاي پاستورلا، ورم‌پستان ناشي از گونه‌هاي استافيلوكوك و كلي-فرم‌ها، همچنين در درمان متريت و عفونت‌هاي گوارشي مصرف مي‌شود.

 
مقدار و روش مصرف:
1 ميلي‌ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن (معادل 10 ميلي‌گرم اكسي‌تتراسايكلين و 2 ميلي‌گرم فلونكسين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن) به صورت داخل وريدي و يا داخل عضلاني عميق تزريق نماييد. درمان بر حسب شدت بيماري مي‌تواند 3 تا 5 روز ادامه يابد.

 
هشدار و موارد منع مصرف:
مصرف اين دارو در اواخر دوره بارداري ممنوع مي‌باشد.
مصرف اين دارو در اسب مجاز نمي‌باشد.
مصرف طولاني مدت داروهاي حاوي ضد التهاب‌هاي غير استروئيدي ممكن است منجر به تشديد عوارض زخمهاي گوارشي گردد.
در صورت وجود حساسيت به تتراسايكلين‌ها و يا فلونكسين مصرف نشود.
در صورت عدم عملكرد صحيح كليوي و كبدي با احتياط مصرف گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: گوشت دام در حين درمان و تا 28 روز پس از آخرين تزريق جهت مصرف خوراكي انسان استفاده نشود.
شير: در حين درمان و تا 7 روز پس از آخرين تزريق شیردام جهت مصرف خوراكي انسان استفاده نشود.

 
شرایط نگهداري:
در دماي کمتر‌ از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.
اين دارو 28 روز پس از اولين استفاده (ورود سرسوزن) غيرقابل مصرف مي‌باشد.

 
بسته بندي:
ويال 50 ميلي‌ليتري قهوه ای