اکسی تتراسایکلین (اسپری آئروسول)
Aerosol Spray Oxytetracycline
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب: هر قوطی 200 میلی لیتر حاوی:
اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید 4 گرم
جنتیان ویوله 400 میلی گرم
اکسیپیانت تا 200 میلی لیتر
موارد مصرف:
ارس اکسی تتراسیکلین بر روی با کتریهای بیماریزای گرم مثبت و گرم منفی و ریکتزیا موثر است.
اسپری® AOT
 به صورت موضعی جهت درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به اکسی تتراسیکلین مثل عفونت سم، عفونت های پوستی، بریدگیها، اخته کردن و موضع عمل جراحی استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف:
روزی 3-2 مرتبه و از فاصله 30 سانتی متری تا درمان کامل بر روی جراحت اسپری شود.
زمان پرهیز از مصرف: هیچ محدودیتی در مصرف اسپری  وجود ندارد.
موارد منع مصرف: با توجه به دستورالعمل مصرف هیچگونه منع مصرفی ندارد.
موارد احتیاط : در کنار شعله آتش اسپری نشود. در معرض حرارت قرار نگیرد. پس از مصرف قوطی آن سوراخ نشود.
شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک و در دمای پایین تر از 50 درجه سانتی گراد نگهداری شود. دور از دسترس کودکان و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی: 200 میلی لیتر