كلوپروستنول  – محلول تزریقی
دسته داروئی :  پروستاگلاندين ها
تركيب : هرميلي ليتر از محلول حاوي 250 ميكرو گرم كلوپروستنول بصورت ملح سديم مي باشد .
موارد مصرف :
اين دارو در گاو در موارد زير بكار مي رود :
1- منظم نمودن سيكل استروس براي توليد مثل كنترل شده
2- استفاده روتين اين دارو بلافاصله پس از زايمان جهت بهبود توليد مثل
3- در استروس خاموش ( در گاوهاي با جسم زرد نرمال )
4- جهت ختم آبستنی  طبيعي ناخواسته
5- جهت ختم آّبستنی غير طبيعي ( جنين موميايي )
6- القاء زايمان
7- براي درمان جفت ماندگی ، پيومترا و آندومتريت مزمن
8- در كيستهاي لوتئالي
در ماديان برای موارد زير توصيه مي گردد :
1- در عدم مشاهده استروس يا استروس شناسايي نشده در ماديان كه داراي سيكل طبيعي مي باشد .
2- دي استروس طولاني شده
3- مرگ جنيني اوليه و جذب جنين
4- آبستني كاذب
5- آنستروس وابسته به شیرواری
6- ايجاد سقط جنین قبل از روز 45 آبستنی
7- تنطيم زمان تلقيح
8- منظم نمودن سيكل استروس
مقدار و طريقه مصرف :
گاو : تك دز يا دزهاي تكراري 2 ميلي ليتري ( 500 ميكروگرم كلوپروستنول ) بصورت تزريق داخل عضلاني .
اسب : كمتر از 400 كيلوگرم وزن بدن ، 0.5 تا 1 ميلي ليتر ( 125 تا 250 ميكروگرم كلوپروستنول ) بصورت تزريق داخل عضلاني .
بيشتر از 400كيلوگرم وزن بدن ، 1 تا 2 ميلي ليتر ( 250 تا 500 ميكرو گرم كلوپروستنول ) بصورت تزريق داخل عضلاني .
موارد عدم مصرف :
در حيوانات باردار توصيه نمي گردد مگر زمانيكه سقط يا القاء زايمان مد نظر باشد .
در ماديانهايي كه از بيماريهاي گوارشي يا تنفسي حاد يا تحت حاد رنج مي برند .
احتياط :
تزريق داخل وريدي آن مطلقاً توصيه نميگردد .
درخانمهايي كه احتمال بارداري وجود دارد يا افراد مبتلا به آسم و يا كسانيكه از بيماريهاي ناي رنج مي برند نبايد در تماس با دارو واقع شوند زيرا امكان سقط يا انقباض مجاري تنفسي وجود دارد .
در حين كار با دارو بايد از دستكش استفاده گردد . كلوپروستنول بشدت از پوست جذب شده بنابراين در صورت هرگونه تماس با اين دارو بايد موضع با آب و صابون شستشو داده شود .
عوارض جانبي :
عوارض جانبي معمول با پروستاگلاندين ها براي اين دارو نيز صدق مي نمايد كه البته اينگونه عوارض عموماً موقت بوده و اثرات زيان آور اندكي بر حيوانات دارد .
در دام باعث افزايش دماي بدن و ترشح غدد بزاق مي گردد . تجويز 50 تا 100 بار بيش از دز مجاز منجر به نا آرامي ، ترشح بزاق و ترشح شير در دام مي گردد .
در ماديان ، باعث تعرق ، افزايش تنفس ، افزايش ضربان قلب ، آتاكسي ، اسهال آبكي و علائم درد شكمي خفيف مي گردد كه اينگونه عكس العملها ناشي از افزايش دز بيش از حد مجاز می باشد و عموماً بصورت موقت و گذرا مي باشد .
زمان پرهيز از مصرف :
گوشت: 1 روز
شير:  برای شیر زمان پرهیز از مصرف ذكر نشده است
شرايط نگهداري :
در دماي زير 25 درجه سانتيگراد ( دماي اتاق ) و دور از نور مستقيم نگهداري و از يخ زدگي پرهيز گردد .
بسته بندي :
در ويالهاي شيشه اي 20 ميلي ليتري با فليپ كپ سبز آبي