ام تجاری:استالدرن
شکل دارو: پودر قرمز رنگ
گروه دارویی:پودر بهداشتی ضدعفونی کننده و خشک کننده بستر دام و طیور
ترکیب:هرگرم پودر استالدرن حاوی 0/3% کلرآمین تی است.
مکانیسم اثر:استالدرن مخلوط بالانس شده ایست از چند ماده ضد عفونی کننده، جاذب رطوبت و آمونیاکبه همراه مواد حامل که از طریق کاهش بار میکروبی و قارچی بستر دام و طیور کاهش رطوبت و کاهش میزان تخم و لارو حشرات و نیز جلوگیری از افزایش بوی آمونیاک سبب کاهش میزان ابتلا به ورم پستان کاهش لنگش در دام کاهش آلودگی قارچی و حشرات در فارم و نیز کاهش میزان کوکسیدی ها در فارم طیور میگردد.
موارد مصرف:مخلوط بالانس شده از ترکیبات مختلف از جمله ماره ضدعفونی کلرامین تیغیر سمی و منحصر بهفرد است که جهت کنترل و نابودی میکروارگانیسمهای محل پرورش دام طیور شتر مرغ اسب سگ و گربه بکار میرود.در حین حضور دام و طیور در سالن برای کنترل بار میکروبی بستر کاهش بوی آمونیاک از بین بردن تخم و لارو حشرات و کاهش میزان رطوبت و دم کردگی بستر به صورت پودر روی بستر پاشیده میشود.
میزان و روش مصرف:
در فارمهای گاوداری:
تمیز و خارج کردن فضولات، سپس مقدار 100تا 150 گرم حدودا یک مشت پر به صورت توزیع یکنواخت به ازای هر متر مربع، تکرار برنامه دو بار در هفته ، تا زمان باقی ماندن رنگ قرمز محصول تاثیر خود را حفظ میکند.
در فارم پرورش طیور:
تمیز و خارج نمودن فضولات دوره پرورش قبل، ضد عفونی و جایگزینی بستر جدید، توزیع یکنواخت 50 گرم محصول برای هر متر مربع، جایگزینی جوجه جدید، تکرار هرهفته مخصوصا در اطراف آبخوری و دان خوری، ، تا زمان باقی ماندن رنگ قرمز محصول تاثیر خود را حفظ میکند.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
تداخل دارویی: ندارد.
بسته بندی: پاکت 25 کیلویی پلی اتیلنی.