دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 
ترکیب: هر گرم دارو حاوی 200 میلی گرم اریترومایسین تیوسیانات می باشد.

 
موارد مصرف:
طیور: در موارد بیماری C.R.D. ، کوریزای طیور، سینوویت عفونی طیور و پاستورلوز موثر می باشد.
برای مقابله با انواع استرس ناشی از واکسیناسیون، جابجایی و حمل و نقل و همچنین برای پیشگیری از بیماری ها توصیه می گردد.
اریترومایسین بر روی عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت نظیرعفونتهای استافیلوکوکی و استرپتوکوکی و برخی از باکتری های گرم منفی مانند بعضی از سویه های پاستورلا و هموفیلوس و نیز برمایکوپلاسما، کلامیدیا و ریکتزیاها از طریق جلوگیری از سنتز پروتئین توسط باکتری موثر است.

 
میزان مصرف:
پیشگیری: 50 گرم دارو در 100 لیتر آب به مدت 2 روز قبل از استرس و 3 تا 6 روز بعد از استرس.
درمان: 100 گرم در 100 لیتر آب به مدت 5 تا 8 روز.

 
تداخل دارویی:
از تجویز همزمان این دارو با لینکومایسین، کلرامفنیکل و کلیندامایسین خودداری شود.
همچنین با هیدروکورتیزون، سولفونامیدها و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

 
زمان پرهیز از مصرف:
در هنگام پیشگیری 24 ساعت قبل از کشتار از مصرف دارو خودداری گردد.
در هنگام درمان 48 ساعت قبل از کشتار از مصرف این دارو خودداری گردد.

 
بسته بندی: ظروف پلاستیکی 1 کیلوگرمی.