گروه دارویی: ویتامین
ترکیب: هر گرم حاوی:
ویتامین A                                      د100000 واحد بین المللی
ویتامین D3                                    د20000   واحد بین المللی
ویتامین Eد                                           40 میلی گرم
موارد مصرف :
ارس ویتاتری® در موارد کمبود ویتامین A ،D3 ،E و عوارض حاصل از آن مورد استفاده قرار میگیرد.
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین A نظیر:
کاهش مصرف غذا بعلت بی اشتهایی ناشی از پایین بودن میزان رشد،عدم کارکرد طبیعی سلولهای عصبی شبکیه چشم، اختلال در جایگزینی سریع سلولهای اپیتلیال دستگاه گوارش ،تنفس،تولیدمثل،ادراری، سینوسها، غدد مترشحه و سطح پوست.
پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین D3نظیر:
تاخیر و اختلال در تشکیل استخوانهای نرم و ضعیف بخصوص در جوجه های با رشد سریع، در گله های تخمگذار تولیدتخم مرغهای با پوسته نامناسب، کاهش قابلیت جوجه درآوری ،کاهش تولید تخم مرغ در طیور تخمگذار ، هیپوکلسمی که به شکل عدم تعادل و فلجی تظاهر می نماید.
 پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین  Eنظیر: خونریزیهای زیر جلدی ، آنسفالومالاسی یا ضایعات دژنراتیو در جوجه ها به علت آماس و خونریزی مخچه، دیستروفی عضلانی بخصوص در عضلات ران و سینه که بصورت عدم تعادل و عدم تمایل به راه رفتن بروز می کند، ناباروری، کاهش قابلیت جوجه درآوری، کاهش تولید تخم مرغ، تلفات بالای جوجه ها در هفته نخست.
همچنین کمبود ویتامین E موجب افت پاسخ ایمنی سلولی و خونی و همولیز گویچه های قرمز در طیور می گردد.
مقدار و روش مصرف:
طیور : 1 گرم پودر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت3تا5 روز.
گاو: 40-20 گرم پودر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-2روز.
گوساله: 20-10گرم پودر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-2روز
بزو گوسفند : 4-2 گرم پودر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-2روز.
زمان پرهیز از مصرف : ندارد.
احتیاط: آب آشامیدنی حاوی ویتامین حداکثر 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی : 500 گرم